Home Over Zuidwester Medezeggenschap Regionale cliëntenraden

Regionale cliëntenraden

Naast de Centrale Cliëntenraad, is medezeggenschap ook georganiseerd in regionale cliëntenraden. Daar waar cliënten niet in staat zijn deel te nemen aan een cliëntenraad, worden ouders/vertegenwoordigers verzocht namens hen op te treden.

Hieronder vind je meer informatie over de regionale cliëntraden.
Cliëntenraad Goeree-Overflakkee
Cliëntenraad Voorne-Putten
Cliëntenraad Zeeland
Cliëntenraad West-Brabant
Cliëntenraad Hoeksche Waard/Rotterdam