Home Over Zuidwester Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Hans Waardenburg: “Per 1 maart 2014 heeft de Raad van Toezicht mij benoemd als Raad van Bestuur. Samen met Natasja Baroch was het onze taak om een gerichte opdracht te vervullen: na een periode van financiële problemen de kwaliteit van zorg weer voorop stellen, terwijl de bedrijfsvoering op orde blijft. Om de organisatie hier klaar voor te maken, hebben wij een besturingsfilosofie opgesteld die als doel heeft de driehoek van cliënt, verwant en professional in staat te stellen snel en goed te handelen. Nu staat er een organisatie die zich kan aanpassen aan veranderingen en vernieuwingen en daarmee klaar is voor de toekomst.”

Eenhoofdige Raad van Bestuur
“Toen wij in 2018 goed gingen kijken naar de rol van de Raad van Bestuur in onze besturingsfilosofie, kwamen wij tot de conclusie dat bij deze nieuwe fase van Zuidwester, en gezien de kwaliteit van het nieuwe leiderschapsteam, een eenhoofdige raad van bestuur toereikend is. Omdat onze huidige doelstelling is ‘Het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg, vanuit het concept integrale bedrijfsvoering’ en ik onder andere een zorginhoudelijke achtergrond heb, was het meest logische dat ik zou blijven. Vandaar dat Natasja in september 2018 Zuidwester heeft verlaten.”

Verantwoording aan de Raad van Toezicht
De Raad van Bestuur draagt de statutair bepaalde eindverantwoordelijkheid van het totale beleid van Zuidwester en is daarvoor rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.  Zij kan, met behoud van persoonlijke eindverantwoordelijkheid, taken en bevoegdheden overdragen aan anderen.

Taken, bevoegdheden en aandachtspunten Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft veel verschillende taken, bevoegdheden en aandachtspunten. Denk bijvoorbeeld aan: inhoudelijk-, zorg- en kwaliteitsbeleid, ontwikkeling van algemeen en sociaal beleid van Zuidwester, (im)materieel personeelsbeleid, coördinatie van regiobeleid en van afzonderlijke instellingen, overlegpartner van de Centrale Cliëntenraad, financieel beleid, doelmatige bedrijfsvoering en het beheer van gebouwen en huisvesting.

Contact
De Raad van Bestuur is te bereiken via rvb@zuidwester.org en 0187 - 89 8888.