Home Over Zuidwester Waarom Zuidwester?

Waarom Zuidwester?

Zuidwester is dé zorg- en dienstverlener voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en stoornis in het autismespectrum. 2.000 medewerkers en 600 vrijwilligers zetten zich iedere dag met hart en ziel in voor onze cliënten die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen. Wij bieden hen ondersteuning in het hebben van regie op het eigen leven, op het gebied van wonen, dagbesteding, werk, individuele begeleiding en behandeling. Onze cliënten kunnen (jong)volwassenen zijn, ouderen of zelfs een heel gezin. Heel divers dus! Wij bieden deze ondersteuning in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant, vanuit de woningen van Zuidwester of gewoon bij cliënten thuis.

Maatschappelijke partner in de zorg
Voor andere kwetsbare burgers die een hulpvraag hebben breiden we ons aanbod uit. Onze kennis en ervaring zetten we zo breed mogelijk in. We werken niet alleen samen met jou, je familie en vrijwilligers, maar ook met lokale en regionale partners.


Missie - wat we doen
Zuidwester is er voor mensen met een beperking. Samen zoeken we naar mogelijkheden voor een waardevol leven. Door zeggenschap te geven en te ondersteunen op het gebied van wonen, dagbesteding en zinvol werk. En het bieden van individuele begeleiding en behandeling.


Visie - wat we belangrijk vinden
Bij het ondersteunen van mensen respecteren wij de individualiteit. Wij stimuleren de mogelijkheden van ieder mens. Het erkennen van gelijkwaardigheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Ieder mens heeft dromen, verlangens en doelen in zijn leven. Wij motiveren, bekrachtigen en ondersteunen. De betrokkenheid, rol en positie van familie en het persoonlijk netwerk van de cliënt, in en met de samenleving, vormen daarbij een belangrijk aspect van ons werk. De interactie tussen cliënten en medewerkers vergroot de kwaliteit van elkaars bestaan. Voor ons ligt de focus op waardevol leven en zinvol werk voor zowel cliënten als medewerkers.


Kernwaarden
Kernwaarden zijn de waarden die het ons mogelijk maken om vorm en inhoud te geven aan onze missie en visie. In ons dagelijks werk en handelswijze staan de volgende kernwaarden centraal:

Eigenheid
Wij zijn in ons handelen oprecht en authentiek. Wij zijn ons bewust van het effect van ons handelen op de ander. We staan voor onze professionaliteit en hebben een onderzoekende houding. We mogen onszelf zijn.

Gastvrij
Wij hebben aandacht en respect voor de ander. Je bent altijd welkom. Hartelijkheid en warmte vormen de basis voor ons dagelijks handelen.

Samen
Wij werken met de ander aan een gemeenschappelijk resultaat. Een ieder draagt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid daaraan bij.