Home Over Zuidwester Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Bij het Expertisecentrum Zuidwester (ECZ) staat wetenschappelijk onderzoek en samenwerking centraal. Het doel? “We willen de zorg verder academiseren”, legt Jeroen Merkx, manager ECZ*, uit. “Dus onderzoek doen en die kennis en kunde verspreiden binnen Zuidwester en daarbuiten. Maar ook andersom: kennis van buiten ophalen. Zodat de kwaliteit van zorg voor onze cliënten en andere mensen met een verstandelijke beperking nog beter wordt.”

Binnen het ECZ is een platform voor wetenschappelijk onderzoek, die met lezingen de resultaten van onderzoek, ook van eigen onderzoek, verspreidt. Jeroen: “Zo doet Wouter de Wit, science practitioner bij Zuidwester, op Tilburg University promotieonderzoek naar seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking." 

Promotieonderzoek naar seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking
De driehoek (persoon met een verstandelijke beperking, ouder/verwant en professional) vindt het vaak ingewikkeld om te praten over seksualiteit. Dit komt onder andere door de negatieve houding die we vanuit het verleden hebben over mensen met een verstandelijke beperking en hun seksualiteit. 

Sinds enkele jaren zijn vaker positieve houdingen ten aanzien van seksualiteit te vinden. Het hebben van een positief beeld hangt vaak samen met meer open communicatie, een betere toegang tot seksuele educatie en betere toegang tot seksuele ervaringen.

Ons meerjarig onderzoeksproject richt zich op de vraag of en hoe de attitudes in de driehoek samenhangen als het gaat om seksueel gedrag dat over het algemeen geaccepteerd wordt.  Op basis van deze kennis kan worden geadviseerd hoe een open gesprek over seksualiteit binnen de driehoek makkelijker gevoerd kan worden. De verwachting is dat aandacht voor en bevordering van seksuele gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking zo een stapje dichterbij komt.

Bij het onderzoeksproject zijn betrokken prof. dr. Petri Embregts en dr. Wietske van Oorsouw van de Academische Werkplaats leven met een Verstandelijke Beperking (AWVB, onderdeel van Tranzo, Tilburg University) en vanuit Zuidwester Wouter de Wit (w.d.wit@zuidwester.org), science practitioner en consulent seksuele gezondheid.


* Per 1 mei 2020 is Jeroen Merkx opgevolgd door Jeanette Jongsma.