Home Overeenkomst ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Overeenkomst ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Op initiatief van Klaverblad Zeeland, Platform VG Zeeland, de ziekenhuizen ADRZ en ZorgSaam en zorginstelling De Okkernoot en hun cliëntenraad is een project gestart onder de naam “ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking”. 

De aanleiding was de ontvangen signalen uit de Zeeuwse achterban dat de zorg in ziekenhuizen niet altijd goed is afgestemd op de specifieke behoeftes van mensen met een verstandelijke beperking.

De doelstelling van het project was om (keten)richtlijnen in samenwerking met ziekenhuizen, woon-zorginstellingen en patiënten/cliënten, ouders en/of mantelzorgers op te stellen om tijdens een ziekenhuisopname zorg te kunnen bieden die is afgestemd op de behoefte en beleving van mensen met een verstandelijke beperking.  De aanbevelingen, geformuleerd door de werkgroep, bestaande uit de verschillende partijen, zijn de basis voor deze ketenrichtlijnen.

Ondergetekenden zijn bereid om met elkaar deze ketenrichtlijnen te implementeren in de eigen organisatie. In 2015 zullen de partijen meewerken aan een gedegen evaluatie van de richtlijnen en de uitwerking in de organisatie. Deze overeenkomst wordt Zeeuws breed gedragen en heeft daardoor ook een uniek karakter.