Home Proeftijdperiode

Proeftijdperiode

Aanvragen proefplaatsing
Wil je iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst nemen? Iemand die moeilijk aan werk komt en van wie je niet weet of hij geschikt is voor de functie?
Dan kan deze werknemer 2 maanden bij jou komen werken met behoud van zijn uitkering middels een proefplaatsing. Denk je dat 2 maanden te kort is? Dan kun je op het aanvraagformulier aangeven waarom er meer tijd nodig is om de werknemer te beoordelen. Het UWV beoordeelt dan of dat zo is en dan kan de proefplaatsing verlengd worden en het UWV bepaalt dan voor hoe lang. De maximale termijn is 6 maanden.

Vraag toestemming van UWV
Een proefplaatsing kan pas beginnen, nadat de toekomstige werknemer daarvoor toestemming heeft gekregen van UWV. Het re-integratiebedrijf kan, namens de toekomstige werknemer, de proefplaatsing aanvragen met het formulier “Aanvraag proefplaatsing”. Voordat de proefplaatsing begint, beoordeelt het UWV of proefplaatsing ingezet kan worden en voor hoelang. Het UWV bekijkt dan wat de afstand tot de arbeidsmarkt is van de werknemer en of hij geschikt is voor de functie.

Voorwaarden voor proefplaatsing
Voorwaarde voor een proefplaatsing is dat de werkgever de bedoeling heeft om de werknemer na de proefplaatsing een dienstverband aan te bieden van minimaal 6 maanden. Tijdens de proef-plaatsing kun je bekijken of de werknemer geschikt is voor de functie. Je sluit tijdens de proefplaatsing voor de werknemer een ongevallen- en aansprakelijkheids- verzekering af. Je kunt dan geen proeftijd meer afspreken.

Heeft de werknemer een WW-uitkering?
Om voor een proefplaatsing in aanmerking te kunnen komen, moet de werknemer minimaal 3 maanden werkloos zijn. Ook moet duidelijk zijn dat de werknemer zonder hulp moeilijk aan werk kan komen. Is de werknemer korter dan 3 maanden werkeloos? Dan verwachten wij dat hij ook zonder hulp werk kan vinden. Er geldt een uitzondering als de werknemer jonger dan 27 jaar is en hij geen startkwalificatie heeft of de werknemer heeft, voordat hij een WW-uitkering kreeg, langere tijd een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering gehad en daarbij is duidelijk geworden, dat hij niet meer kan werken in zijn oude functie.

Toestemming wordt alleen gegeven als de werknemer een uitkering van UWV krijgt en als de verwachting bestaat, dat hij zonder proefplaatsing moeilijk werk kan vinden.

Ziek tijdens de proefplaatsing
Wordt de werknemer ziek tijdens de proefplaatsing? Dan kan de proefplaatsing worden verlengd met de tijd dat hij ziek was. Als de werknemer op vakantie gaat tijdens zijn proefplaatsing kun je niet verlengen. Dan blijft de duur van de proefplaatsing de toegekende periode.

De jobcoach van Zuidwester voor Werk wil jou graag bijstaan bij het verzorgen van de aanvraag.