Home Specialistisch ondersteuningsteam sluit aan op Volwaardig Leven

Specialistisch ondersteuningsteam sluit aan op Volwaardig Leven

05/08/2020

Vanaf 10 augustus sluit het Specialistisch Ondersteuningsteam Zeeland (SOT) aan op het programma Volwaardig Leven van het ministerie van VWS. MEE Zuid Holland Noord treedt op als poortwachter voor het toeleiden van casuïstiek naar het SOT.

Zuidwester werkt in Zeeland samen met de vier andere grote gehandicaptenzorgorganisaties en Emergis, in het verband Zeeland Onbeperkt. Begin dit jaar hebben we het oplossen van complexe zorgvragen bekeken. Met een provinciaal Specialistisch Ondersteuningsteam willen we cliënten zo min mogelijk verplaatsen en werken aan meer kennis en expertise bij de verschillende teams, zodat we meer en meer in staat zullen zijn om crises te voorkomen. Dat betekent letterlijk een win-win situatie: de cliënt wordt beter geholpen en het team wint aan kennis.

Een voorbeeld van een vastgelopen casus kan zijn: Een cliënt vertoont moeilijk hanteerbaar gedrag en zorgt voor overlast, bijvoorbeeld door woedeaanvallen, bedreigingen of verbaal geweld. Het team krijgt het niet meer voor elkaar om dit positief om te draaien. Teamleden zijn soms angstig of vallen uit doordat ze de situatie niet kunnen hanteren. Medebewoners kunnen bang of onrustig worden. Het SOT kan in beeld komen wanneer door ernstig probleemgedrag en/of beschadigde onderlinge relaties er geen mogelijkheden meer worden gezien tot herstel. Of bijvoorbeeld als betrokkenen een frisse blik of klankbord wensen op een complexe situatie.

Wat nodig is, is de juiste inhoudelijke kennis en expertise en een team dat daaraan vorm kan geven in de uitvoering. Om die reden gaan we altijd eerst in gesprek met alle betrokken medewerkers. Centraal staat de vraag: wat is er hier nodig? Wat is er gedaan? Hoe is de organisatie om de cliënt heen? Als SOT ondersteunen we het team, het doel is uiteindelijk om het team en de cliënt weer perspectief te bieden om samen verder te kunnen.

Aanmeldingen kunnen worden gedaan door manager of behandelaar via mail sot@zeelandonbeperkt.nl of via telefoonnummer 088-775200.