Home Subsidie toegekend voor onderzoek naar seksuele gezondheid

Subsidie toegekend voor onderzoek naar seksuele gezondheid

De subsidieaanvraag die Zuidwester in samenwerking met de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tilburg University) heeft ingediend, is door het Zorgondersteuningsfonds gehonoreerd. Onder begeleiding van prof. dr. Petri Embregts en dr. Wietske van Oorsouw zal Wouter de Wit als science practitioner vanuit Zuidwester het onderzoek uitvoeren binnen de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tilburg University).

Het onderzoek richt zich op de attitudes van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en begeleiders ten aanzien van seksualiteit. Met dit onderzoek willen we de komende jaren een praktische werkmethode ontwikkelen die een bijdrage levert om het onderwerp seksualiteit op een open manier met elkaar te bespreken.