Home Subsidie voor project Medisch Specialistische Zorg in Zeeland

Subsidie voor project Medisch Specialistische Zorg in Zeeland

08/06/2021

Goed nieuws voor regio Zeeland. Er is een subsidie toegekend aan het project Medisch Specialistische Zorg. Doel van dit project is om één gezamenlijke Zeeuwse behandeldienst te organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking, waardoor het werk voor AVG-artsen aantrekkelijker wordt en mogelijk meer AVG-artsen (in opleiding) in Zeeland aangetrokken kunnen worden. Ook worden mogelijkheden voor taakherschikking onderzocht en toegepast waardoor de zorg voor mensen met een beperking doelmatiger georganiseerd kan worden.
 
Medisch Specialistische Zorg is een gezamenlijk project van Gors, Tragel en Zuidwester. Er is een tekort aan artsen voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG's) en door samen te werken kunnen artsen bij meerdere organisaties worden ingezet. Gezamenlijk ontvangen we €50.000,- subsidie. Hiermee onderstreept de Provincie Zeeland het belang van dit project. Een mooie opsteker!
 
Naast dit project kregen ook vier andere projecten subsidie voor hun initiatief om krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Ieder project wordt uitgevoerd door een groep van samenwerkende bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen, waarbij de vraag van de werkgevers centraal staat. De subsidies is in Zeeland een regeling van het Rijk, Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland.