Home Update verkenning samenwerking Gors en Zuidwester

Update verkenning samenwerking Gors en Zuidwester

30/06/2019

Sinds januari 2019 zijn Gors en Zuidwester in gesprek over een verregaande vorm van samenwerking.

Na een periode van uitvoerig onderzoek en nadere kennismaking door een gezamenlijke werkgroep, is deze maand door de Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht van Gors en Zuidwester gesproken over de mogelijkheden tot een meer intensieve samenwerking. Het belang hiervan wordt volledig onderschreven. De organisatie van de zorg voor cliënten met complexe problematiek is daarbij een belangrijk onderwerp.

De komende twee maanden wordt een nadere analyse opgesteld, specifiek van de vormen waarin die samenwerking kan plaatsvinden. Medio september worden die vormen nader besproken en vindt besluitvorming plaats over het voornemen tot intensievere samenwerking én in het bijzonder over de vorm die daar het beste bij past.

Vragen? Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Marketing & Communicatie, (0187) 898 888 of communicatie@zuidwester.org.