Home Vier cliënten van Zuidwester in Goes moeten verhuizen

Vier cliënten van Zuidwester in Goes moeten verhuizen

Zuidwester heeft op 7 augustus 2018 besloten om de vier cliënten van een woning in Goes te verhuizen. Dit besluit is genomen omdat de continuïteit, en daardoor ook de kwaliteit, van zorg voor de cliënten op deze woning niet kan langer kan worden gewaarborgd.

Het gaat om cliënten met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit vraagt om voldoende medewerkers met specifieke competenties. Op de huidige arbeidsmarkt is het momenteel erg moeilijk om het team compleet te krijgen en te houden.

Er is hard gewerkt aan perspectief op deze locatie, maar die is niet gevonden. Hans Waardenburg, voorzitter raad van bestuur: “Het was geen gemakkelijk besluit. Dit is een proces dat al een tijd duurt. We hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om het continuïteitsprobleem op deze woning op te lossen. Nu zijn we tot de conclusie gekomen dat dit niet langer meer kan en dat we, in het belang van de cliënten, tot dit besluit over moeten gaan. Woensdag 15 augustus is dit besluit met ouders, verwanten en medewerkers gedeeld. Gelukkig kunnen we iedere cliënt een passende woonlocatie binnen Zuidwester aanbieden. De verhuizing van de cliënten is maatwerk en zal zorgvuldig gebeuren. Daarnaast gaan we met de medewerkers in gesprek om te bekijken op welke locatie we een passende, vervangende werkplek kunnen aanbieden.”