Home Volwassenen Werk & dagbesteding Zuidwester voor Werk Ik ben werkgever

Ik ben werkgever

Het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergt vaak in het begin specifieke ondersteuning. Deze ondersteuning is belangrijk, soms zijn er aanpassingen nodig in het werk of de werkplek of er zijn speciale regelingen van toepassing die een voordeel voor jou als werkgever kan opleveren. Zuidwester voor Werk neemt deze ondersteuning volledig voor haar rekening. 

Voor jou als werkgever kan het heel aantrekkelijk zijn om mensen die ondersteuning nodig hebben in dienst te nemen. De jobcoach Zuidwester voor Werk heeft kennis van de actuele Wet- en Regelgeving en adviseert jou graag over de mogelijkheden die er zijn:
• Loondispensatie (UWV) / Loonkostensubsidie (gemeente)
• Wet tegemoetkoming Loondomein (LIV en LKV)
• Mobiliteitsbonus (premiekorting voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemer)
• Jonggehandicaptenkorting
• Aanpassing Werkplek (werkgever en werknemer)
• No-Risk-Polis
• Proefplaatsing
• Jobcoachondersteuning (extern en intern)