Ik heb werk

Soms is het niet zo moeilijk om een baan te vinden, maar wel om je baan te behouden. Een jobcoach kan je hierbij helpen. De jobcoach kan af en toe meewerken, gesprekken voeren met je en indien nodig ondersteuning bieden op taakinhoudelijke aspecten. Ook gaat de jobcoach regelmatig in gesprek met je werkgever en collega's om je functioneren te bespreken. 

Jobcoachondersteuning 
Heb je een uitkering en krijg je ergens een proefplaatsing toegewezen van minimaal twee maanden en maximaal 6 maanden? Dan kun je bij het UWV Jobcoachondersteuning aanvragen. Je werkt dan met behoud van uitkering bij je werkgever. Deze geeft de intentie af, dat hij na de proefplaatsingsperiode een arbeidsovereenkomst aanbiedt voor minimaal zes maanden en voor de arbeidsduur, die je tijdens de proefplaatsingsperiode hebt gewerkt.

Ook kan bij het UWV jobcoachondersteuning worden aangevraagd, als je al een officiële arbeidsovereenkomst hebt van minimaal 12 uur per week hebt voor minimaal zes maanden. Om de baan te kunnen behouden bezoekt de jobcoach jou en de werkgever regelmatig, als het nodig is werkt de jobcoach mee op de werkvloer en krijg je ondersteuning bij het uitvoeren van diverse taakinhoudelijke aspecten. Dit traject duurt zes maanden en kan bij verlenging van de arbeidsovereenkomst opnieuw voor zes maanden worden aangevraagd.

Nazorg
In deze fase van het traject gaat de aandacht van de jobcoach vooral uit naar de ontwikkeling van jou in je baan. Afhankelijk van de ontwikkeling die jij doormaakt, wordt de begeleidingsintensiteit door de jobcoach aangepast. Jobcoaching is een belangrijk aspect voor het behouden van je baan. Sommige gemeenten stellen daarom voor de nazorg een financiering beschikbaar. Zuidwester voor Werk maakt dan in overleg met gemeente en jou een offerte, van waaruit de jij nog een periode begeleid of ondersteund wordt. De duur van dit traject is gemiddeld zes maanden en kan zo nodig met zes maanden worden verlengd.