Home Volwassenen Werk & dagbesteding Zuidwester voor Werk Ik zoek werk Gemeente trajecten

Gemeente trajecten

Gemeenten kunnen cliënten, die een WWB uitkering ontvangen, een re-integratietraject aanbieden via Zuidwester voor Werk.
Bij een gemeente kan Zuidwester voor Werk verschillende trajecten aanvragen:

Offerte Individueel begeleidingstraject:
Tijdens dit traject begeleidt Zuidwester voor Werk de cliënt naar een betaalde baan c.q. werkervaringsplaats/stageplaats tijdens scholing en inburgering.
Zuidwester voor Werk treedt in eerste instantie in overleg met de gemeente, waar de cliënt woont, omdat de gemeente in deze de opdrachtgever is.
In overleg met de gemeente wordt dan een offerte ofwel individueel trajectplan opgesteld van waaruit de cliënt naar een betaalde baan wordt toegeleid.
De duur van een traject wordt in overleg met de gemeente bepaald, maar duurt gemiddeld één jaar.

Offerte Jobcoaching:
Als een cliënt aan het werk is in een nieuwe baan overleggen cliënt en jobcoach regelmatig met elkaar. Indien nodig of gewenst, bezoekt de jobcoach de cliënt op de werkplek om met de cliënt de werkgever en/of  collega's de werkzaamheden, die uitgevoerd worden in de baan en/of het functioneren te evalueren.
In deze fase van het traject gaat de aandacht van de jobcoach vooral uit naar de ontwikkeling van de cliënt in de functie.
Afhankelijk van de ontwikkeling, die de cliënt doormaakt, wordt de begeleidingsintensiteit door de jobcoach aangepast.
Sommige gemeenten stellen, omdat jobcoaching een belangrijk aspect is voor baanbehoud, voor de uitvoering van jobcoaching een financiering beschikbaar. Stichting Zuidwester voor Werk maakt dan in overleg met gemeente en cliënt een offerte, van waaruit de cliënt nog een periode begeleid of ondersteund wordt.
De duur van dit traject is gemiddeld zes maanden en kan zo nodig met zes maanden worden verlengd.

Zelf aanmelden:
Je kunt jezelf als cliënt aanmelden bij Zuidwester voor Werk. Zuidwester voor Werk zal dan op jou verzoek in overleg treden met de gemeente, waar je woont, als zijnde de opdrachtgever, en zal middels het indienen van een offerte vragen of zij jouw re-integratietraject willen financieren. Als de reactie daarop positief is, dan kan het re-integratietraject bij Zuidwester voor Werk gestart worden.