Hoe werken wij?

Supported Employment door Zuidwester voor Werk toegepast in praktijk:

Een jobcoach, met veel kennis en ervaring op het gebied van arbeidstoeleiding, stelt in opdracht van de opdrachtgever samen met de cliënt een individueel trajectplan op met daarin opgenomen de werkzaamheden, die worden uitgevoerd en de individuele afspraken die met iedere cliënt worden gemaakt. Dit plan wordt ter accordering voorgelegd aan de cliënt en opdrachtgever. Nadat het plan is goedgekeurd door het zetten van handtekeningen, starten de werkzaamheden.

Het individuele traject bestaat uit een aantal onderdelen – fasen:

Fase 1: Intake en diagnose:
In de eerste plaats wordt de cliënt uitgenodigd voor een intakegesprek om inzicht te krijgen in zijn / haar (arbeids-) verleden. Hier wordt de vraag "wat wil wat kan ik" uitgebreid besproken en onderzocht. Voor iedere cliënt wordt vanuit de persoonlijke informatie uit het gesprek een traject op maat opgesteld. De cliënt wordt persoonlijk, intensief en resultaatgericht begeleid door een jobcoach.
Tijdens deze fase van het traject is het doel om een goed beeld te verkrijgen van de mogelijkheden, vaardigheden en beroepswensen van de cliënt. 

Fase 2: Reducering van afstand tot werk:
Tijdens deze fase  van het traject is het duidelijk wat de mogelijkheden en vaardigheden zijn van de cliënt en of deze voldoende zijn voor het vinden en behouden van een baan. Als deze vaardigheden niet voldoende zijn, kan aan de cliënt ondersteuning worden gegeven door toepassing van bijvoorbeeld scholing, sollicatietraining en sociale vaardigheidstraining.
Het doel van reducering van afstand tot werk is dat in deze fase ondersteuning   wordt geboden aan de cliënt om de vaardigheden te vergroten.

Fase 3: Jobfinding, bemiddeling en plaatsing:
Tijdens deze fase van het traject is het vinden van een geschikte baan het primaire doel. De jobcoach gaat samen met de cliënt op een pro-actieve manier op zoek naar geschikte vacatures bij potentiële werkgevers.
Als er eenmaal een potentieel geschikte baan is gevonden, zal de jobcoach de cliënt ondersteunen tijdens de bemiddeling naar de nieuwe baan.
Het doel is om de cliënt te plaatsen op een passende werkplek.

Fase 4: Jobcoaching en nazorg:
Tijdens deze fase van het traject is het van het belang dat de cliënt zijn / haar baan kan behouden en dat hij / zij zo optimaal mogelijk functioneert in de nieuwe baan.
De jobcoach bezoekt de cliënt regelmatig en werkt eventueel met hem / haar mee om begeleiding of ondersteuning te bieden op taakinhoudelijke aspecten. Ook gaat de jobcoach regelmatig met de werkgever en collega's in gesprek om het functioneren van de cliënt te evalueren.
Het karakter van de begeleiding is bij start van de plaatsing direct en intensief. Indien mogelijk kan in overleg met werkgever en werknemer de coaching worden afgebouwd.Het doel van jobcoachondersteuning en nazorg is het zo optimaal mogelijk functioneren van de medewerker en het behoud van werk.