Onze cliënten

Zuidwester voor Werk begeleidt mensen bij het vinden van een baan en die behoren tot de volgende doelgroepen:

 • Mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking
 • Mensen, die één van de onderstaande uitkeringen ontvangen:
  WWB uitkering
  Wajong Uitkering
  WGA uitkering
  WIA uitkering
  WAO uitkering
  WAZ uitkering
  Ziektewet uitkering

Zuidwester voor Werk is als opdrachtnemer werkzaam voor UWV en gemeenten. Voor de financiering van een traject bij Stichting Zuidwester voor Werk is het noodzakelijk dat een werkzoekende een directe relatie heeft met UWV of gemeenten, veelal doordat er een uitkering ontvangen wordt.
Na opdrachtontvangst wordt middels het indienen re-integratieplan voorzien van een offerte een persoonsgebonden financiering aangevraagd voor het volgen van een re-integratietraject.

De aard van de handicap, het soort uitkering en het niveau van de vooropleiding zijn niet direct van belang. Voorwaarde is wel dat een cliënt leerbaar en gemotiveerd moet zijn en mogelijkheden tot arbeid moet hebben.

Zuidwester voor Werk is tevens werkzaam voor private opdrachtgevers, het gaat hier om uitvoering van Spoor 1 en 2 trajecten in het kader van de wet poortwachter.  In deze trajecten worden medewerkers bemiddeld naar een voor hen geschikte werkplek bij de eigen of bij een andere werkgever.