UWV trajecten

Wij ontvangen van het UWV opdrachten voor klanten met een Wajong, WIA, WAO, Ziektewet of WW uitkering.
Voordat Zuidwester voor Werk een cliënt kan gaan begeleiden, moet er door de arbeidsdeskundige van het UWV een re-integratie visie worden afgegeven. Daarna kan er pas een traject worden aangevraagd.

Bij het UWV kunnen wij verschillende trajecten of diensten aanvragen:

Re-integratiedienst Pilot “De Praktijkdiagnose”:
Deze dienst heeft tot doel een advies te geven over de in te zetten diensten om de kortste weg naar werk te realiseren. Dit advies geeft inzicht in de eigen mogelijkheden en wensen van de cliënt met betrekking tot werk en ook in de factoren die belemmeren in deze terugkeer.
De cliënt wordt voor de duur van 10 weken in een realistische werkomgeving geplaatst, waar de door opdrachtgever gestelde dienstverleningseisen in de praktijk worden getoetst.
De gehanteerde aanpak in uitvoering van de werkzaamheden is eenduidig.

Bij aanvang van de dienstverlening wordt een vaardighedenonderzoek afgenomen door inzet van een 0-meting. Deze vaardigheden worden ook tevens aan het eind van het onderzoek gemeten.
Scoort een klant minder dan 50% dan wordt de re-integratiedienst “Werkfit Maken“ geadviseerd. Scoort een klant meer dan 50% dan wordt de re-integratiedienst “Naar Werk” geadviseerd.
Scoort een klant minder dan 20 % dan zal worden geadviseerd dat een klant beter zal functioneren in een dagbestedingsomgeving.

Deze dienst en de werkzaamheden worden in een regionaal netwerk verspreid door heel Zeeland georganiseerd.
De dienst heeft een doorlooptijd van maximaal 3 maanden.

Traject Werk fit maken:
Een Werk Fit (verschillende doelgroepen) traject wordt toegekend als een cliënt nog niet toe is
aan werken, maar wel arbeidsmogelijkheden heeft. In dit traject wordt de cliënt geleerd zich aan afspraken te houden. Er is aandacht voor ontwikkeling van een goed dag- en nachtritme, ook worden sociale en praktische vaardigheden vergroot.  Hiernaast kunnen problemen rondom bijvoorbeeld schuldhulp-verlening en verslavingsproblematiek worden aanpakt.

Dit traject heeft een doorlooptijd van maximaal 1,5 jaar bij cliënten met een AG uitkering en 6 maanden bij cliënten met een ZW uitkering.

Traject Naar Werk:
Tijdens dit traject gaat Stichting Zuidwester voor Werk met de cliënt op zoek naar een betaalde baan van minimaal 12 uur per week en een arbeidsovereenkomst voor minimaal zes maanden.

Dit traject heeft een doorlooptijd van maximaal 9 maanden bij cliënten met een AG uitkering en 6 maanden bij cliënten met een ZW uitkering.

Jobcoachondersteuning:
Jobcoachondersteuning kan worden aangevraagd bij een proefplaatsing van minimaal twee maanden en maximaal zes maanden. De cliënt werkt dan met behoud van uitkering bij de werkgever. De werkgever geeft de intentie af, dat hij na de proefplaatsingsperiode een arbeidsovereenkomst zal aanbieden voor minimaal zes maanden en voor de arbeidsduur, die de cliënt tijdens de proefplaatsingsperiode heeft gewerkt.

Ook kan Jobcoachondersteuning worden aangevraagd, nadat werkgever en cliënt met elkaar een arbeidsovereenkomst van minimaal 12 uur per week aangaan en deze een duur van minimaal zes maanden heeft.
Om de baan te kunnen behouden bezoekt de jobcoach de cliënt en werkgever regelmatig, waar nodig werkt de jobcoach mee de werkvloer en geeft ondersteuning bij het uitvoeren van diverse taakinhoudelijke aspecten. Er worden regelmatig gesprekken gevoerd met de cliënt en werkgever.
Dit traject duurt zes maanden en kan bij verlenging van de arbeidsovereenkomst opnieuw voor
zes maanden worden aangevraagd.