Home Volwassenen Werk & dagbesteding Zuidwester voor Werk Over Zuidwester voor Werk

Over Zuidwester voor Werk

Zuidwester voor Werk biedt mensen, die niet in staat zijn op eigen kracht deel te nemen aan het arbeidsproces een individueel traject aan met als doel het verkrijgen van een passende baan. 

Onze visie daarbij is: "Zuidwester voor Werk gaat uit van het principe, dat mensen niet alleen rechten, maar ook plichten hebben op het gebied van arbeid. Onze instelling is dat ieder mens in staat is om te werken als de randvoorwaarden goed verzorgd zijn. Wij gaan uit van de individuele mogelijkheden van mensen en niet van beperkingen. Zuidwester voor Werk staat garant voor een goede invulling van deze randvoorwaarden en hanteert als werkwijze de methodiek Supported Employement. Een arbeidstoeleidingstraject is geslaagd als de cliënt een baan heeft met een arbeidsovereenkomst."

Uitgangspunt: Ieder zijn talent, samen het resultaat.
Doel: De juiste persoon op de juiste werkplek.
Kernwaarden: Gelijkwaardigheid, keuzevrijheid, persoonlijk initiatief, respect en openheid.