Home Volwassenen Werk & dagbesteding Zuidwester Voor Werk Over Zuidwester Voor Werk Klachtenreglement

Klachtenreglement

Doorgaans heeft Zuidwester voor Werk tevreden cliënten. Gelukkig maar. Wij doen immers elke dag ons best om de ondersteuning aan jouw wensen te laten voldoen. Toch kan er wel eens iets misgaan. Je kunt een klacht hebben over onze dienstverlening of vinden dat er een fout besluit is genomen. Blijf met deze klachten of ontevredenheid niet rondlopen. Hier kun je lezen wat je kunt doen met jouw klacht.

Waar kun je met jouw klacht terecht?
De medewerker of leidinggevende:
Je kunt jouw klacht het beste bespreken met de betrokken medewerker. Een gesprek zorgt voor helderheid en lost vaak al veel op. Onderling overleg is bovendien snel te regelen.
Soms lukt het helaas niet om samen het probleem op te lossen of is het lastig het gesprek aan te gaan. Je kunt jouw klacht dan ook bespreken met de leidinggevende van de medewerker(s).

De klachtenfunctionaris
Zuidwester voor Werk heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris waar je contact mee kunt opnemen om te bekijken hoe het beste om te gaan met de klacht. Deze kan jouw ook helpen om uw klacht goed onder woorden te brengen, als je dat lastig vindt. De klachtenfunctionaris kan ook, als je dat wilt, aanwezig zijn bij het gesprek met de medewerker of leidinggevende. Uiteraard wordt jouw klacht vertrouwelijk behandeld.
Je kunt jezelf ook direct wenden tot de klachtenfunctionaris met het verzoek te bemiddelen in de klacht. Deze bespreekt je klacht dan met de medewerker(s) tegen wie de klacht is gericht en/of met de leidinggevende. Bemiddeling vindt alleen plaats als het past bij de soort klacht en de medewerker(s) tegen wie de klacht is gericht dat ook wil(len).

Je kunt de klachtenfunctionaris bereiken via:
- klachtenfunctionaris@zuidwester.org
- 0187 – 89 8888
- Postbus 16, 3240 AA  MIDDELHARNIS

Raad van Bestuur
Als je geen bemiddeling wenst of als de bemiddeling niet naar tevredenheid is gegaan, kunt je jouw klacht indienen bij de Raad van Bestuur. Deze geeft een oordeel over de klacht. De Raad van Bestuur heeft hierbij een aantal mogelijkheden, zoals:
• De Klachtencommissie vragen om een advies te geven bij algemene klachten; deze commissie is een samenwerking tussen Stichting Ipse de Bruggen en Zuidwester;
• een externe deskundige raadplegen.

Oordeel en uitspraak
Diende je de klacht in bij de Raad van Bestuur?
Wanneer je een klacht indient bij de Raad van Bestuur, ontvang je daarvan een ontvangst-bevestiging. Bij de behandeling van de klacht kan de Raad van Bestuur advies inwinnen bij de Klachtencommissie. De Raad van Bestuur informeert je in de regel binnen zes weken welk besluit hij heeft genomen over jouw klacht. Ook geeft hij aan of er naar aanleiding van de uitspraak reden is tot het nemen van maatregelen. Die maatregelen zijn ook mogelijk als uw klacht niet gegrond is verklaard.
Als de Raad van Bestuur besluit je klacht ter behandeling door te sturen naar de Klachtencommissie, dan ontvang je een ontvangstbevestiging van deze commissie. Daarin staat ook hoe het vervolg van de procedure eruitziet en wanneer je bericht over de uitspraak kunt verwachten.

Ben je het niet eens met de uitspraak?
Als je niet tevreden bent met de afhandeling van je algemene klacht, dan heb je de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de landelijke geschillencommissie waarbij Zuidwester (voor Werk) is aangesloten. De klachtenfunctionaris kan je daarover inlichten.

Volledige regeling
Deze flyer bevat slechts een samenvatting van de ‘Klachtenregeling Zuidwester voor Werk’. Een exemplaar van deze regeling kun je opvragen bij de klachtenfunctionaris. 

Contactgegevens
Klachtenfunctionaris Zuidwester
Postadres: Postbus 16, 3240 AA Middelharnis
E-mail: klachtenfunctionaris@zuidwester.org
Telefoon: 0187- 89 8888 (vraag naar de klachtenfunctionaris)

Zuidwester voor Werk
Bezoekadres: Dwarsweg 40, 3241 LB Middelharnis
Postadres: Postbus 16, 3240 AA Middelharnis
Email: zuidwestervoorwerk@zuidwester.org
Telefoon: 0187 – 89 87 95

Om uw klacht te melden, kunt u ook het klachtenformulier invullen.

U kunt het Klachtenreglement ook vinden op de website: klik hier