Home Volwassenen Werk & dagbesteding Zuidwester Voor Werk Over Zuidwester Voor Werk Privacy

Privacy

Je krijgt begeleiding en ondersteuning van een jobcoach vanuit Zuidwester voor Werk. Om dat goed te kunnen doen, hebben wij persoonlijke en privacy gevoelige gegevens nodig, zoals je naam, adres en geboortedatum. Maar ook informatie over je privé-omstandigheden en je (arbeid-)verleden.Voor het verzamelen en bewaren van jouw gegevens in een persoonlijk dossier gelden wettelijke regels. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de juiste naleving van deze wet.

Toegang tot de gegevens
Niet iedereen mag zomaar je gegevens inzien. Dat mogen alleen medewerkers van Zuidwester voor Werk, die deze gegevens nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak.
Jouw gegevens worden in geautomatiseerde bestanden bewaard. Alleen medewerkers waar je mee te maken hebt mogen jouw gegevens bewerken en aanpassen.

Recht op inzage en correctie
Je hebt altijd recht om je gegevens in te zien. Ook heb je het recht gegevens aan te passen, te wijzigen, te verwijderen, bezwaar te maken tegen de verwerking of de gegevens over te laten dragen aan een derde. Je kunt om een van de voornoemde rechten verzoeken.
Zuidwester voor Werk beslist binnen één maand op het verzoek van de aanvrager. De beslissing wordt schriftelijk aan de verzoeker meegedeeld. Bij een weigering wordt er altijd een reden gegeven.

Geheimhoudingsplicht
Voor iedereen binnen Zuidwester voor Werk, die omgaat met persoonsgegevens, geldt een geheimhoudingsplicht.

Klachtenprocedure over privacy
Binnen Zuidwester voor Werk is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Je kunt degene bereiken via privacy@zuidwester.org of per post: Zuidwester voor Werk, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 16, 3240 AA MIDDELHARNIS.
Wanneer je een klacht hebt voor wat betreft jouw privacy en/of die van jouw gegevens, kun je een beroep doen op het klachtenreglement van Zuidwester voor Werk.

Informatie
Heb je vragen of wil je meer weten over dit onderwerp? Dan kun je ons privacyreglement raadplegen op onze website of je kunt contact opnemen met Zuidwester voor Werk.
Ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je meer informatie over dit onderwerp.
Bekijk het Privacyreglement van Zuidwester.