Home Welkom bij Zuidwester

Welkom bij Zuidwester

Ondersteuning vragen is niet altijd makkelijk. Welk aanbod voldoet het beste aan jouw zorgvraag? Wij helpen daarbij. Of het nu is op het gebied van wonen, begeleiding, behandeling, werk of dagbesteding, wij kunnen al jouw vragen beantwoorden.

Bij jouw doorverwijzing of indicatie, zoeken wij het best passende aanbod. En ook als je nog geen geldige indicatie hebt, helpen we je graag op weg.

Onze locaties en mogelijkheden zijn verspreid over de provincies Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant. We zitten bijvoorbeeld in een woonvoorziening, een activiteitencentrum, of komen gewoon bij je thuis!

Contact
Voor vragen kun je contact met ons opnemen. Hieronder staan onze gegevens:

Telefoon: 0187 89 8888

E-mail: zorgadvies@zuidwester.org

We kunnen je ook helpen bij:

• het aanvragen van een (her)indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ);

• het aanvragen van wettelijke vertegenwoordiging (Bewindvoering, Mentorschap en Curatele);

• het regelen van overbruggingszorg en het bieden van ondersteuning bij crisissituaties. Bijvoorbeeld als je niet op het gewenste tijdstip op één van onze locaties terechtkunt;

• zorgbemiddeling naar andere zorgaanbieders die bijvoorbeeld uitsluitend werken met wonen op basis van persoonsgebonden budget (PGB).