Home Leer meer bij Zuidwester Indiensttreding bij Zuidwester

Indiensttreding bij Zuidwester

Gefeliciteerd! Je hebt bericht gehad dat je bent aangenomen en je arbeidsvoorwaardengesprek is ook succesvol afgerond. Dit betekent dat de fase is aangebroken dat je je mag voorbereiden op je indiensttreding bij Zuidwester.

In deze fase wordt jouw arbeidsovereenkomst voorbereid en opgesteld, maar dit kunnen we niet zonder jouw medewerking. Nadat je nieuwe leidinggevende jouw komst heeft aangemeld bij de personeelsadministratie, ontvang je vier mailtjes om het proces van indiensttreding goed te doorlopen:

  1. In de eerste mail staan jouw inloggegevens voor Youforce vermeld, dit is ons personeelssysteem. Daarnaast bevat de mail een link waarmee je direct kunt inloggen en een account kunt aanmaken. Let op: de link is maar één keer en tijdelijk geldig! Het is van belang dat je direct een nieuw wachtwoord aanmaakt, zodat je de volgende keer via onze website (rechtsbovenin bij het poppetje) kunt inloggen.
  2. Vervolgens ontvang je een tweede mail met daarin een link ‘Aanvullen persoonsgegevens in Youforce’. In Youforce staat al een aantal gegevens klaar om door jou gecontroleerd en verder aangevuld te worden. Dit is een belangrijke stap in het proces, want deze gegevens hebben we nodig voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst en het uitbetalen van het salaris! Je arbeidsovereenkomst ontvang je in tweevoud per post.
  3. Via een derde mail ontvang je een aantal formulieren, zoals de loonbelastingverklaring en een antwoordstrook Hepatitis B. Deze formulieren moeten ingevuld retour gestuurd worden naar de personeelsadministratie. Dit kan digitaal of via de post.
  4. Vanuit Justis ontvang je een vierde mail met een link voor het digitaal aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (langs het gemeentehuis gaan is dus niet meer nodig). Een VOG verklaring van een andere organisatie is niet afdoende. De VOG moet zo snel mogelijk aangevraagd worden en binnen één maand na indiensttreding digitaal ingeleverd zijn via Youforce. Als de VOG niet tijdig is ingeleverd, kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd. De kosten van de VOG betaalt Zuidwester terug, dit kan ook gedeclareerd worden via Youforce.

Wanneer alle bovenstaande stappen zijn doorlopen en we een ondertekende arbeidsovereenkomst hebben ontvangen, is het indiensttredingsproces afgerond.