Home Leer meer bij Zuidwester Woonbegeleiding

header_foto

Woonbegeleiding

Binnen Zuidwester bieden we begeleiding aan cliënten met een (licht) verstandelijke, fysieke of zintuigelijke beperking in hun woon- en leefsituatie. Het gaat hierbij om het organiseren, uitvoeren en coördineren van dagelijkse werkzaamheden binnen de woning en ondersteuning op basis van de individuele ondersteuningsplannen van cliënten. Ook brengen we structuur, orde en regelmaat in het leven van cliënten die daar behoefte aan hebben.

testimonials

"Ik ben elke dag weer verrast!"


 

Bart was leraar maar besloot rond zijn 30e dat hij toch een zorgopleiding wilde volgen. Het werd de BBL-opleiding ‘medewerker maatschappelijke zorg’, waarvoor hij zijn lessen aan een ROC combineert met het werken bij een erkend leerbedrijf: Zuidwester.
LEES MEER

Dit kun je doen
Binnen de woonbegeleiding van Zuidwester kun je werken als (ondersteunend) woonbegeleider, ambulante (ondersteunend) woonbegeleider, woningassistent, medewerker nachtdienst of flexmedewerker. Als team zijn jullie gezamenlijk verantwoordelijk voor onder meer:

  • Het inventariseren van ondersteuningsvragen van cliënten.
  • Het organiseren, uitvoeren en coördineren van activiteiten uit de ondersteuningsplannen.
  • Het ondersteunen, begeleiden en verzorgen van cliënten op basis van in het ondersteuningsplanplan vastgelegde afspraken.
  • Het verrichten van verzorgende en/of medisch verpleegkundige handelingen.
  • Het overleggen met (externe) behandelaars en het consulententeam.
  • Het onderhouden van contact met ouders, wettelijk vertegenwoordigers, familieleden en relaties van cliënten.
  • Het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden in de woning.
  • Het uitvoeren van financieel-administratieve werkzaamheden.
  • Het zorgen voor schriftelijke rapportages en overdrachtsdocumenten.

Dit kun je leren
Woonbegeleiding gaat vaak om langdurige begeleiding en ondersteuning van cliënten, verspreid over meerdere levensfasen. Je werkgebied raakt daardoor zowel aan jeugdzorg, maatschappelijke zorg, medische zorg en ouderenzorg. Soms gecombineerd, maar soms ligt het accent van je begeleiding juist heel erg op gedrag of fysieke verzorging. Hier ligt dan ook je grootste uitdaging, omdat we in onze begeleiding en ondersteuning altijd streven naar een optimale aansluiting op de vraag van de individuele cliënt. Dit heeft gevolgen voor de kennis en kunde die je nodig hebt en de accenten die je legt in de zorghulpverlening. Bij Zuidwester bieden we je alle mogelijkheden om je kennis altijd op peil te brengen en te houden, onder meer via ons eigen Leercentrum.

Dit maakt het bijzonder
Woonbegeleiding vormt samen met dagbesteding en behandeling de kerntaken van Zuidwester. Via woonbegeleiding brengen we onze missie direct in de praktijk: door kwetsbare mensen te ondersteunen op het gebied van wonen helpen we ze de regie op het eigen leven te behouden. Respect voor het individu, oog en stimulans voor mogelijkheden en erkenning van gelijkwaardigheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Bij Zuidwester krijg je als professional de ruimte om maatwerk te leveren op basis van jouw kennis en kunde. We hechten veel waarde aan vakbekwaamheid en persoonlijk leiderschap. Daarnaast vormt samenwerking een belangrijke sleutel tot succes. Als woonbegeleider werk je immers samen met de cliënt en betrokkenen om tot een optimaal plan van aanpak te komen. Ook de relatie tussen jou, je team en onze organisatie vinden we erg belangrijk. Onze woningen worden ondersteund door zelfsturende teams; onze organisatie is dienend, ondersteunend en faciliterend aan het team.

Ja