Home Leer meer bij Zuidwester Zorgmanagement

header_foto

Zorgmanagement

Dit kun je doen
Als zorgmanager geef je leiding aan meerdere teams en ondersteun je medewerkers om de doelen uit het zorgplan te behalen. Je staat dichtbij onze zorgprofessionals, zonder hun eigen verantwoordelijkheid in de weg te zitten. Elke dag onderzoek je kansen voor het vernieuwen en verder ontwikkelen van de zorg. Jouw doel? Tevreden cliënten, familieleden én collega’s.

Dit kun je leren
Onze woonbegeleiding en dagbesteding betekenen vaak langdurige begeleiding en ondersteuning van cliënten, verspreid over meerdere levensfasen. Je werkgebied raakt daardoor zowel aan jeugdzorg, maatschappelijke zorg, medische zorg en ouderenzorg. Dat is ontzettend leerzaam. Bij Zuidwester bieden we je bovendien allerlei mogelijkheden om je kennis altijd op peil te brengen en te houden, onder meer via ons eigen Leercentrum.

Dit maakt het bijzonder
Woonbegeleiding, dagbesteding en behandeling vormen de kerntaken van Zuidwester. Hiermee brengen we onze missie direct in de praktijk: door kwetsbare mensen te ondersteunen helpen we ze de regie op het eigen leven te behouden. Respect voor het individu, oog en stimulans voor mogelijkheden en erkenning van gelijkwaardigheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Bij Zuidwester krijg je als professional de ruimte om maatwerk te leveren op basis van jouw kennis en kunde. We hechten veel waarde aan vakbekwaamheid en persoonlijk leiderschap. Onze teams zijn zelf verantwoordelijk voor het ondersteunen van cliënten en/of cliëntgroepen; onze organisatie is dienend, ondersteunend en faciliterend aan het team.
 

testimonials 

LEES MEER

Goede zorg moet ook goed georganiseerd worden. Daarom is jouw rol binnen Zuidwester zo belangrijk. Wij begeleiden cliënten met een (licht) verstandelijke, fysieke of zintuigelijke beperking in hun woon- en leefsituatie en hun dagbesteding. Ook brengen we structuur, orde en regelmaat in het leven van cliënten die daar behoefte aan hebben. 

Nee