Home Www.zuidwester.org Over Zuidwester Publicaties Inspectierapport, Scheldestraat 56F Goes

Inspectierapport, Scheldestraat 56F Goes

Op vrijdag 2 november 2018 hebben we het Inspectierapport, naar aanleiding van het inspectiebezoek aan onze locatie Scheldestraat 56F te Goes, ontvangen en hebben we kennis genomen van de bevindingen van de Inspectie. Het rapport sterkt ons in het genomen besluit dat er voldoende aanleidingen waren om de cliënten van deze locatie te verhuizen. Daarnaast omarmen we de conclusies van de Inspectie om ons lerend te kunnen verbeteren.

We hebben dit vertaald in de volgende drie vervolgacties:

  1. Het aanleveren van een analyse op (basis)oorzaken van de ontstane problemen op Scheldestraat 56F te Goes.
  2. Het uitvoeren van een interne audit op basis van de normen die onvoldoende scoren op de huidige locatie(s) van de voormalige cliënten.
  3. Informeren over hoe de klachten van de cliëntvertegenwoordigers en zorgverleners afgehandeld zijn.

Deze drie vervolgacties betreffen voornamelijk de locatie die de Inspectie bezocht heeft. Wij willen het rapport breder beschouwen dan alleen de betreffende locatie. Zo kunnen we er ons voordeel mee doen voor heel Zuidwester.

Vragen?
Indien er naar aanleiding van dit bericht vragen zijn, kan er contact opgenomen worden met Judith de Bruijn, regiomanager Zeeland of Hans Waardenburg, Raad van Bestuur. Zij zijn te bereiken via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer 0187-898888.
De pers wordt te woord gestaan via de afdeling Marketing & Communicatie, zij zijn te bereiken via ditzelfde telefoonnummer.