Home Zuidwester en Zadkine vernieuwen BBL-opleiding Maatschappelijke zorg: Praktijkgestuurd Onderwijs

Zuidwester en Zadkine vernieuwen BBL-opleiding Maatschappelijke zorg: Praktijkgestuurd Onderwijs

10/06/2021

Zuidwester en Zadkine slaan de handen ineen. Vanaf het nieuwe schooljaar bieden zij Praktijkgestuurd Onderwijs (PGO) aan. In de regio Zeeland wordt deze manier van leren en werken al aangeboden in samenwerking met Scalda. Dankzij de samenwerking met Zadkine is deze manier van werken en leren nu mogelijk binnen alle regio’s van Zuidwester. In september starten de eerste groepen met de opleiding. "Er is veel interesse naar deze manier van leren. Het studentenaantal voor september 2021 is bijna verdubbeld. Een mooi resultaat van onze investeringen in nieuwe medewerkers en opleidingen", aldus Sigrid Claes van het Leercentrum.

Wat is praktijkgestuurd leren?
Praktijkgestuurd leren is beroepsonderwijs dat wordt vormgegeven vanuit het werkveld. Het is een nieuwe manier van werken en leren. De praktijk, de ondersteuningsvraag van de cliënt en de student zijn leidend voor het leren. Er is alle ruimte voor zijn/haar ideeën en invulling en zelfverantwoordelijkheid staat centraal. De coaching krijgen studenten van zowel de school als uit de praktijk. En de studenten leren vóór, tijdens en na het werk in het werkveld bij Zuidwester.

Hoe ziet het leertraject eruit?
Het leertraject is ontwikkeld voor de middelbare beroepsopleiding Maatschappelijke Zorg (MZ) niveau 3 of 4. Op basis van de reeds opgedane kennis en ervaring doorlopen studenten hun eigen leertraject. Elke student doorloopt zijn/haar eigen route, om zo alle competenties te ontwikkelen die als begeleider in het werk nodig zijn en die de student voldoende voorbereid op de examens. Alle werkprocessen die de student tijdens het leertraject doorloopt, worden getoond in de examens. Studenten gaan aan de slag met het werkproces waar hij/zij in de praktijk direct wat aan heeft. Op die manier krijgt de leerroute vorm. Om aan de leervragen te voldoen worden er minder klassikale lessen gegeven. Studenten volgen workshops, e-learnings en praktijkopdrachten die aansluiten bij hun persoonlijke leervraag.

Na de opleiding
Als de opleiding is afgerond, zijn studenten verzekerd van een baan bij Zuidwester. Ze kunnen dat wat ze geleerd hebben direct en goed toepassen in hun werk, omdat de specifieke werkmethodiek van Zuidwester, zoals Mijn plan en Ondersteuningslijnen, verwerkt is in het programma.

Meer weten?
Neem contact op met Het Leercentrum via leercentrum@zuidwester.org.