Home Zuidwester ondertekent samenwerking wonen en zorg in Breda

Zuidwester ondertekent samenwerking wonen en zorg in Breda

13/10/2020

Afgelopen week ondertekende bestuurder Angélique Koevoets digitaal een woon-zorg pact in Breda. Daarmee gaat Zuidwester een unieke samenwerking aan, om wonen in Breda voor iedereen mogelijk te maken. Ook wanneer iemand zorg nodig heeft vanwege een ziekte, beperking of het ouder worden.

Woningcorporaties, zorgaanbieders in diverse sectoren, het CZ zorgkantoor en de gemeente Breda slaan de handen ineen. Zij denken samen na over vraagstukken en oplossingen ten behoeve van kwetsbare Bredanaars, waaronder mensen met een beperking die dankzij begeleiding zelfstandig in de wijk wonen. Mensen die met anderen beschermd wonen, mensen op weg naar meer zelfstandigheid of mensen die juist net wat meer hulp nodig hebben. De samenwerkingspartners zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak kan leiden tot een vitale stad nu en in de toekomst.

Mensen met en zonder ondersteuningsbehoefte wonen samen
Een mooi voorbeeld van een samenwerking op het gebied van wonen en zorg is de bouw van nieuwe appartementen in de wijk Heuvel. Bij de bouw van het complex wordt een deel van de appartementen gereserveerd voor mensen die begeleid worden door een collega zorgpartner. Een woonconcept waar huurders met en zonder ondersteuningsbehoefte samen wonen. Door ontmoetingsmogelijkheden te faciliteren ontstaat meer begrip voor elkaar en worden kansen geboden voor gezamenlijke activiteiten. Een plek waar het prettig wonen is én waar men oog heeft voor elkaar.