Home Zuidwester schuift aan

Zuidwester schuift aan

19/08/2009

Voor iedereen geldt dat de maaltijd een belangrijk onderdeel van de dag en van de kwaliteit van leven is. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Of zij nu zelfstandig wonen of in een leefgroep, er moet aandacht zijn voor een veilige, gezonde maaltijd die goed smaakt in een sfeervolle omgeving.

Het verbeterconcept “Zuidwester schuift aan” is ontwikkeld in het kader van het “Zorg voor Beter” verbetertraject eten en drinken. Dit is een initiatief van het Ministerie van VWS en wordt uitgevoerd door Vilans, een onafhankelijk landelijk kenniscentrum op het gebied van de langdurige zorg. Dit initiatief wil instellingen in onder andere de gehandicaptensector steunen in het verbeteren van de zorg rondom eten en drinken zodat zij verantwoorde zorg kunnen leveren.

Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften die als activiteit dagelijks terugkomen. Bij het niet soepel verlopen van een eet- en of drinksituatie kunnen veel factoren een rol spelen.
De oorzaken hiervan kunnen op verschillende gebieden liggen zoals diëtetisch, logopedisch of pedagogisch, maar ook fysiotherapeutisch, medisch of mondhygiënisch. Als een eet- en/of drinksituatie bij een cliënt niet soepel verloopt, kan dat grote gevolgen hebben.

Eet- en drinkteams
Intensieve samenwerking van de verschillende disciplines is noodzakelijk om elk vanuit het eigen vakgebied de eet- en/of drinksituatie te analyseren om in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen. Door middel van een goedwerkend eet- en drinkteam op elke locatie van Stichting Zuidwester kan er dus structureel aan een eet- en/of drinkprobleem gewerkt worden, waardoor het niet alleen bij symptoombestrijding blijft.