EMDR

Wat is EMDR? 
EMDR (Eye Movement Desentization and Reprocessing) kan ervoor zorgen dat vervelende ervaringen worden verwerkt. Wanneer je een nare of zelfs traumatische gebeurtenis meemaakt, bijvoorbeeld een ruzie, sterfgeval of mishandeling, kan dit tot problemen leiden. Je gaat je misschien anders gedragen dan je gewend bent. Je wordt bijvoorbeeld bang, stil of misschien juist onrustig. EMDR kan dan helpen. 

Hoe werkt EMDR?
Wetenschappers denken dat een herinnering traumatisch blijft als deze verkeerd is opgeslagen. EMDR kan helpen om dat ongedaan te maken. Deze bijzondere therapie vraagt namelijk op een speciale manier aandacht voor de herinnering, en zorgt tegelijk voor afleiding. Een EMDR-therapeut stelt bijvoorbeeld een vraag die jou herinnert aan de vervelende gebeurtenis, maar leidt tegelijk af met licht, geluid of trillingen. Door de reactie op deze prikkels slaan de hersenen de herinneringen op een andere manier op. De traumatische herinnering wordt dan een gewone herinnering en is na een paar behandelingen geen probleem meer. EDMR kan ook gebruikt worden als je niet goed kunt praten. Dan maakt de therapeut gebruik van beeld.
 

Meer informatie
Wil je meer weten over EMDR? Eén van onze gedragsdeskundigen kun je er meer over vertellen. Neem hiervoor contact op met één van onze medewerkers van het Klant Contact Centrum.

Inspirerende verhalen

"Je kunt echt iets betekenen in het leven van de bewoners"
Tom
Vrijwilliger

Lees verhaal