Gedragsdeskundigen

Wat doet een gedragsdeskundige? 
Als het niet goed met je gaat kan dat voor vervelende situaties zorgen. Mensen om je heen begrijpen je niet (goed) of weten niet hoe ze met je om moeten gaan. Dat kan spanningen en problemen geven. Misschien is er meer aan de hand? Een gedragsdeskundige kan dan helpen.
 

De gedragsdeskundige:

  • Helpt de oorzaak van gedragsproblemen te vinden en vervolgens te behandelen. 

  • Is gespecialiseerd in het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking.

  • Denkt mee over een oplossingen waardoor jij je beter kan voelen of dingen kan veranderen.

  • Adviseert en ondersteunt begeleiders en ouders en verwanten. Ook is het mogelijk om begeleiders en ouders/verwanten de scholen op het gebied van gedragsproblemen.

  • Heeft verschillende specialisaties, zoals: Ouder wordende cliënt, Ernstig meervoudige beperkingen, Autisme en Seksuele gezondheid en (vermoeden van) seksueel misbruik.

  • Geeft specifieke training of behandeling, zoals: EMDR, therapie voor mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt en Inzicht in eigen kunnen (in samenwerking met de Psychomotorische therapie).
     

Consulten
Het mogelijk om een consult aan te vragen bij:

  1. Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Voor ondersteuning bij Psycho-educatie aan individuele cliënten, cliëntgroepen, teams en ouders/verwanten, Probleemverheldering of Ondersteuning bij verslavingsproblematiek.

  2. Systeemtherapeut. Voor ondersteuning bij Begeleiding en ondersteuning cliënt/cliëntsystemen, Psycho-educatie, Verwerking verlieservaringen, Gezins- en relatietherapie of Psychomotorische gezinstherapie.

Gedragsdeskundigen

Een gedragsdeskundige helpt jou om de oorzaak van gedragsproblemen te vinden en deze te behandelen. Wil je een afspraak maken met een gedragsdeskundige? Of heb je een vraag? Neem dan contact op ons Klant Contact Centrum.

Neem contact op

Inspirerende verhalen

“Het is gezellig wonen in Oud-Beijerland!”