Systeemtherapie - polikliniek

Wat is systeemtherapie?
Wanneer het tussen mensen die deel uitmaken van elkaars leven niet goed gaat, kunnen er problemen ontstaan. Systeemtherapie helpt bij problemen die ontstaan als gevolg van een verstoorde relatie. Hierbij valt te denken aan verstoorde (opvoedings)relaties tussen ouders en kinderen, vechtscheidingen, huiselijk geweld, relatieproblemen, verslavingsproblematiek, enzovoorts. Dit kan onder andere leiden tot ruzies, eenzaamheid, gedragsproblemen, psychosociale en/of psychiatrische klachten. 
 

De systeemtherapeut:

  • Richt zich op het versterken van de onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen.

  • Helpt mensen ontdekken wat de problemen en klachten zijn en hoe ze zijn ontstaan.

  • Maakt inzichtelijk hoe de betrokken mensen met elkaar omgaan, welke andere factoren meespelen zoals werk, school, geloof, enzovoorts en welke gedragingen en patronen herkenbaar zijn. 

  • Begeleid om de gewenste veranderingen mogelijk te maken.

  • Ondersteunt om meer begrip te krijgen voor onderlinge verschillen en deze beter te leren herkennen, verdragen en bijstellen. 

  • Werkt nauw samen met de andere behandelaars binnen de polikliniek.

Meer informatie?

Wil je een afspraak maken met een systeemtherapeut? Of heb je een vraag over de behandeling? Meld je aan bij de polikliniek. 

Aanmelden

Inspirerende verhalen

"We hadden vooraf niet kunnen bedenken dat het zo’n mooie aanvulling zou zijn"
Medewerkers dagbesteding

Lees verhaal