Ergotherapie - polikliniek

Wat is ergotherapie?
Wanneer je moeite hebt met bepaalde handelingen of activiteiten in het dagelijks leven, kan ergotherapie helpen. Ergotherapie maakt het mogelijk om handelingen of activiteiten weer zo zelfstandig mogelijk uit te voeren in je eigen omgeving en in de samenleving. Daarnaast geven de ergotherapeuten advies bij passieve cliënten over bijvoorbeeld lighouding, zorgmomenten of fysieke belasting.
 

De ergotherapeut:

  • Behandelt met behulp van oefeningen of door een activiteit op een andere manier uit te voeren. Denk aan handelingen in het huishouden zoals koken en de was, persoonlijke verzorging zoals wassen en aankleden), fijne motorische activiteiten zoals knutselen en schrijven of het uitoefenen van een sport of hobby.
  • Helpt bij het aanpassen van een activiteit of de omgeving.

  • Adviseert over het gebruik van hulpmiddelen. Ook helpen ze bij de aanvraag en het gebruik van een hulpmiddel. 

  • Informeert en geeft voorlichting aan mantelzorgers, naaste familie en vrienden.

Meer informatie?

Wil je een afspraak maken met een ergotherapeut? Of heb je een vraag over ergotherapie? Meld je aan bij de polikliniek.

Aanmelden

Inspirerende verhalen

"De Boegspriet is als een feest voor mij"