Home Coronavirus

Coronavirus

Op deze pagina leest u alle informatie over het Coronavirus en Zuidwester

Update 2 april

Update cliëntenbrochure over Corona
De cliëntenbrochure over Corona heeft op 2 april weer een update gehad. In deze versie is de aangepaste verlofregeling voor cliënten opgenomen. 

Aangepast overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden voor verwanten
De documenten met daarin de veelgestelde vragen en antwoorden voor verwanten zijn op 1 april gewijzigd naar aanleiding van de aangepaste verlofregeling.

Update 1 april

Aangepaste verlofregeling voor cliënten
Met ingang van heden hanteert Zuidwester de richtlijn van de VGN rondom verlof voor cliënten. En die is dat als de cliënt op verlof gaat, hij niet meer terug kan keren op de woning. Dit kan pas als er geen maatregelen meer gelden in het kader van Corona.

Met verlof gaan is overigens alleen mogelijk, wanneer de cliënt geen luchtwegklachten of koorts heeft.

Cliënten die nu met verlof zijn, kunnen nog tot en met vrijdag 3 april terugkeren naar de woning.

Op bezoek komen
U kunt nog op bezoek komen. Hierbij gelden de volgende afspraken:
1. Bezoek kan alleen door maximaal twee vaste personen.
2. Bezoek vindt plaats buiten de woning, waarbij u de 1,5 meter afstand in acht neemt, zowel onderling als bij het ophalen en terugbrengen. Voor rolstoel gebonden mensen geldt dat u dit zo goed mogelijk uitvoert.
3. Blijft u alstublieft in de buurt van de woning tijdens het bezoek met inachtneming van de geldende landelijke richtlijnen. Kijk hiervoor op www.rivm.nl.
4. Kom níet op bezoek als u (milde) luchtwegklachten of koorts heeft!
5. Uw verwant kan geen bezoek ontvangen als hij/zij luchtwegklachten of koorts heeft. Dit is ter beoordeling van de begeleiding.

Update 31 maart

Update cliëntenbrochure over Corona
De cliëntenbrochure over Corona heeft op 31 maart weer een update gehad. In deze versie staat duidelijk dat bezoek ontvangen niet mogelijk is. 

Update 27 maart


Aanvulling op de Cliëntenbrochure over Corona
Onderstaand een korte aanvulling op de Cliëntenbrochure.

Bezoek binnen een woning is op dit moment helaas niet mogelijk. Dit is van toepassing op alle woningen van Zuidwester.

Coronavirus vastgesteld bij een cliënt uit Oude-Tonge

Bij een bewoner van één van onze woonlocaties is het Coronavirus vastgesteld. Het betreft een 67-jarige cliënt uit Oude-Tonge. De cliënt verblijft momenteel in quarantaine.

Op de locatie is men alert op verdere besmettingen. De andere cliënten en de medewerkers worden daarom goed in de gaten gehouden. De locatie is uit voorzorg gesloten. Ook loopt er een contactonderzoek.

Update 26 maart

Coronavirus vastgesteld bij een cliënt uit Brielle

Bij een bewoner van één van onze woonlocaties in Brielle is het Coronavirus vastgesteld. Het betreft een 54-jarige cliënt. De cliënt verblijft momenteel thuis in quarantaine. De verwanten van de cliënt zijn ingelicht.

Op de locatie is men alert op verdere besmettingen. De andere cliënten en de medewerkers worden daarom goed in de gaten gehouden. De locatie is uit voorzorg gesloten en mag alleen met beschermingsmiddelen betreden worden. Ook loopt er een contactonderzoek.

Op bezoek bij uw verwant

Bezoek binnen de woning is op dit moment helaas niet mogelijk.

Bezoek buiten de woning, bijvoorbeeld een wandeling, is wel mogelijk. Hierbij zijn enkele voorwaarden van toepassing:

  • Er mag slechts 1 persoon tegelijk met een cliënt wandelen. Uitzondering wordt gemaakt voor een verwant die door iemand gebracht moet worden.
  • Zowel uzelf als de cliënt hebben beiden geen klachten.
  • U houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

Natuurlijk kunt u wel (video)bellen met uw verwant. Neemt u hiervoor contact op met de woning.

 

Mogen cliënten thuis op bezoek?

Cliënten mogen nog naar huis wanneer zowel de cliënt als uzelf geen klachten hebben. Wel vragen we dan om ook hierbij de richtlijnen te handhaven qua afstand houden en hygiëne. Indien uzelf klachten vertoont welke mogelijk gelinkt kunnen worden aan het Coronavirus, dan kunt u mbt het bezoek overleggen met de Medische Dienst.

 

Terugkeer naar de woning na thuisbezoek

Wanneer een cliënt op thuisbezoek is geweest, gelden onderstaande regels mbt terugkeer naar de woning:

  1. Een cliënt kan niet terugkeren als deze tijdens het verlof mogelijk Corona gerelateerde klachten heeft gekregen. In dit geval dient de wettelijk vertegenwoordiger/verwant contact op te nemen met de zorgmanager.
  2. Een cliënt kan wel naar de woning terugkeren als zowel de cliënt als verwanten geen klachten hebben. Bij terugkeer nemen de verwanten bij de deur afscheid van de cliënt en houden 1,5 meter afstand. De cliënt wast binnen goed de handen.

Als u normaal gesproken hun cliënt thuis mogen houden, dan mag dat nu ook. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de zorgmanager.

 

Dagbesteding

Momenteel zijn al onze dagbestedingslocaties gesloten. De medewerkers van dagbesteding werken in deze periode op de woningen. Zo continueren wij de zorg en kunnen bovendien op de woningen activiteiten met cliënten ondernemen.

Ook cliënten die extern dagbesteding volgen of betaald werk hebben, adviseren wij dringend om zo mogelijk thuis te blijven, zo min mogelijk te reizen en sociale contacten te beperken.

 

Bezetting op de woning

We doen er alles aan om goede zorg aan onze cliënten te blijven geven. Wanneer de bezetting op de woning door ziekte van medewerkers in gevaar komt, zullen wij mogelijk een beroep doen op ouders en verwanten. Dit hoort u dan via de zorgmanager.

 

Begrijpelijke informatie voor cliënten
Iedereen heeft vragen over het Coronavirus en de maatregelen in Nederland. Begrijpelijke informatie is heel belangrijk. Daarom hebben we een cliëntenbrochure ontwikkeld. Deze brochure geeft uitleg over Corona, hoe er mee om te gaan en is bedoeld voor cliënten van Zuidwester en Eigenz.  

 

Veel gestelde vragen en overige informatie

 

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen en/of zorgen over de zorg van uw naaste? Neem dan contact op met de zorgmanager.

Wilt u Zuidwester een vraag stellen met betrekking tot het Coronavirus? Stuur een bericht naar coronavirus@zuidwester.org. We proberen u zo snel mogelijk te antwoorden.

 

Eerder gepubliceerde nieuwsberichten rondom het Coronavirus leest u hier.