Home Coronavirus

Coronavirus

Op deze pagina leest u alle informatie over het coronavirus en Zuidwester
 

Nieuwsberichten:

6 juli | Vernieuwde bezoek- en verlofregeling
Op 24 juni heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd: “Er mag meer, maar alles op anderhalve meter”. Die versoepelingen hebben ook impact op bezoek en verlof. Met deze nieuwe maatregelen heeft Zuidwester de bezoek- en verlofregeling sterk vereenvoudigd. Het uitgangpunt is dat de mogelijkheden voor bezoek en verlof alleen beperkt worden op een gesloten woning, waar sprake is van een verdenking of vastgestelde besmetting. Als er geen besmettingen meer zijn, wordt op de locatie de draad van bezoek en verlof weer opgepakt. Onder de verschillende groepen cliënten wordt geen onderscheid meer gemaakt op basis van woonvorm en kwetsbaarheid. De landelijke richtlijnen van het RIVM blijven uiteraard wel van toepassing. Zie de vernieuwde bezoek- en verlofregeling voor meer informatie.


6 juli | Verruiming Vervoersregeling
Er is een richtlijn ontwikkeld voor de verruiming van de mogelijkheden van vervoer, van en naar dagbesteding en bij verlof. In deze richtlijn staat dat zorgvervoer weer voor iedereen mogelijk is, zowel individueel, als deeltaxi- en groepsvervoer. Dat geldt in principe ook voor het openbaar vervoer, echter voor kwetsbare cliënten en voor cliënten die groepswonen wordt het gebruik ervan afgeraden. De richtlijn is onder voorbehoud van de ontwikkeling van besmettingen in de maatschappij en bij Zuidwester. Ook is het vervoer aan enkele voorwaarden verbonden. De vervoersmogelijkheden gelden bijvoorbeeld alleen als er geen corona verdachte klachten zijn. Daarnaast zijn ook hier de landelijke richtlijnen van het RIVM van toepassing. Zie de richtlijn vervoer voor meer informatie.

6 juli | Ga wijs op reis!
Nederlanders hebben weer meer mogelijkheden om op vakantie te gaan naar het buitenland. Die zijn er dus ook voor onze cliënten, voor zover de verlofregeling dat toelaat. Zuidwester blijft voorzichtig als het gaat om landen waarvoor een zogenaamde code oranje of geel geldt. Voor landen met een code oranje geldt een negatief reisadvies. Dit houdt in dat reizen naar dat land alleen geadviseerd is in noodzakelijke gevallen, dus niet voor vakantie. Voor de landen met code geel geldt: ga wijs op reis! Maak een goede afweging voor u op reis gaat. Zuidwester verzoekt u de richtlijnen van de overheid te volgen. Bedenk dat het vooralsnog veiliger is om in Nederland te blijven. Vooral wanneer de cliënt tot een kwetsbare doelgroep behoort, zou hij of zij nog niet naar het buitenland moeten gaan.

Gaat u op vakantie naar het buitenland, dan verzoeken wij u rekening te houden met het volgende.
  • Zuidwester heeft uiteraard geen invloed op uw vakantieplannen, wij gaan ervanuit dat u zelf een zorgvuldige risico-inschatting maakt. U bent immers ook zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van de gemaakte keuze.
  • Ontwikkelt de cliënt corona verdachte klachten als gevolg van vakantie in het buitenland, dan kan Zuidwester ervoor kiezen de cliënt tijdelijk niet terug te laten keren op de woning, totdat corona met een test is uitgesloten.
  • Blijkt de cliënt bevestigde corona te hebben, dan kan de AVG-arts besluiten dat de cliënt tijdelijk niet terug kan naar zijn/haar woning bij Zuidwester. Hiermee komen we tegemoet aan de veiligheid van andere bewoners en medewerkers.
  • Als de reisbestemming een land is waar de code tijdens het verblijf verandert in oranje, dan kan Zuidwester thuisquarantaine opleggen wanneer de cliënt weer op de woning is.
  • Zuidwester heeft geen rol in het terughalen van onze cliënten uit het gekozen vakantieland.
  • Voor wat betreft binnenlandse reizen is het advies aan kwetsbare cliënten om het aantal nieuwe contacten te beperken én om geen drukke plekken te bezoeken waar je geen1,5m afstand kunt houden.Op bezoek komen
U kunt nog op bezoek komen. Hierbij gelden de volgende afspraken:
1. Bezoek kan alleen door maximaal twee vaste personen.
2. Bezoek vindt plaats buiten de woning, waarbij u de 1,5 meter afstand in acht neemt, zowel onderling als bij het ophalen en terugbrengen. Voor rolstoel gebonden mensen geldt dat u dit zo goed mogelijk uitvoert.
3. Blijft u alstublieft in de buurt van de woning tijdens het bezoek met inachtneming van de geldende landelijke richtlijnen. Kijk hiervoor op www.rivm.nl.
4. Kom níet op bezoek als u (milde) luchtwegklachten of koorts heeft!
5. Uw verwant kan geen bezoek ontvangen als hij/zij luchtwegklachten of koorts heeft. Dit is ter beoordeling van de begeleiding.
 

 

Bezetting op de woning
We doen er alles aan om goede zorg aan onze cliënten te blijven geven. Wanneer de bezetting op de woning door ziekte van medewerkers in gevaar komt, zullen wij mogelijk een beroep doen op ouders en verwanten. Dit hoort u dan via de zorgmanager.


 

Begrijpelijke informatie voor cliënten
Iedereen heeft vragen over het coronavirus en de maatregelen in Nederland. Begrijpelijke informatie is heel belangrijk. Daarom hebben we een cliëntenbrochure ontwikkeld. Deze brochure geeft uitleg over corona, hoe er mee om te gaan en is bedoeld voor cliënten van Zuidwester en Eigenz. De link naar de brochure staat bovenaan deze pagina. 

 

Contact
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen en/of zorgen over de zorg van uw naaste? Neem dan contact op met de zorgmanager.

Wilt u Zuidwester een vraag stellen met betrekking tot het coronavirus? Stuur een bericht naar coronavirus@zuidwester.org. We proberen u zo snel mogelijk te antwoorden.

 

Eerder gepubliceerde nieuwsberichten rondom het coronavirus leest u hier.