Home Coronavirus

Coronavirus

Op deze pagina leest u alle informatie over het coronavirus en Zuidwester
 

 

Nieuwsberichten:

2021

21 december | Consequenties n.a.v. persconferentie 18 december
Berichtgeving voor ouders, verwanten en cliëntvertegenwoordigers

Naar aanleiding van de persconferentie van 18 december gelden voor onze organisatie momenteel de volgende maatregelen:

 • Ons zeer dringende advies is om alleen op bezoek te komen op een locatie van Zuidwester, na een negatieve zelftest op de dag van het bezoek. Onze cliënten ontvangen de komende periode hun bezoek uitsluitend op de eigen kamer. Bezoekers hebben vooraf contact met de locatie voor het maken van een afspraak. Het bezoek houdt ook op de kamer anderhalve meter afstand en draagt een mondneusmasker. Dit geldt ook tijdens de feestdagen. En ook voor onze vrijwilligers gelden deze regels. Bij meerdere malen op bezoek per week, houd dan minimaal twee keer per week aan om een zelftest af te nemen.
   
 • Er mogen geen kinderen onder de 12 jaar op bezoek binnen locaties van Zuidwester.
   
 • Op verlof: De cliënt mag één locatie per dag bezoeken. Ons zeer dringende advies aan de persoon of personen waar de cliënt naar toe gaat, is om eerst een zelftest te doen, voordat de cliënt die locatie bezoekt. Ook de cliënt doet voor het verlof een zelftest op de dag van het bezoek. Dit geldt ook tijdens de feestdagen. 
   
 • Voor dagbesteding werken we met maatwerk, waarbij het uitgangspunt is om cliënten toch zoveel mogelijk naar dagbesteding toe te laten gaan. In verschillende regio’s gelden aanvullende regels in verband een verhoogd aantal besmettingen. Die worden regionaal gecommuniceerd.
   
 • Voor cliënten die buiten Zuidwester dagbesteding volgen, worden maatwerkafspraken gemaakt. Externe cliënten die bij ons dagbesteding volgen, bieden we aparte dagbesteding aan.
   
 • Onze dagbestedingslocaties met een horecafunctie zijn gesloten, eventueel wordt een afhaalmogelijkheid aangeboden. Voor de verkoop van non-food producten kan er gebruik worden gemaakt van click & collect. Er kan gebeld of gemaild worden om de producten op te halen.
   
 • Alle binnensportlocaties zijn gesloten. Sportlocaties buiten mogen open van 05.00 tot 17.00 uur. De regel daarbij is dat max 2 personen op 1,5 meter afstand sporten.
   
 • Alle niet-medische contactberoepen, zoals de kapper en sekswerkers, zijn dicht. Er mag gebruikt worden gemaakt van de diensten van een pedicure, als dit een medische reden heeft.
   
 • Collega’s met functies waarin thuiswerken een optie is, werken thuis. De komende weken zijn alle overleggen, trainingen en andere scholingsactiviteiten digitaal (enkele uitzonderingen daargelaten). Bijeenkomsten van cliënten op de woningen (bijvoorbeeld rondom Kerstmis) kunnen wél doorgaan, met de eigen groep en zonder bezoek.
   
 • Voor de volledigheid volgen hieronder nog eens de basisregels:
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen door de GGD. Oók wanneer je gevaccineerd bent. Dat geldt ook voor u, wanneer u op bezoek wilt komen.
  • Is die test positief, blijf dan thuis en vermijd contact met anderen. Oók als zíj gevaccineerd zijn.
  • Houd anderhalve meter afstand.
  • Schud geen handen en geef geen knuffels.
  • Was vaak en goed de handen.
  • Hoest en nies in de elleboog.
  • Op alle woningen wordt een mondneusmasker gedragen.
  • Ventileren is belangrijk.

2 december | Consequenties n.a.v. laatste persconferentie 
Berichtgeving voor ouders, verwanten en cliëntvertegenwoordigers

Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 26 november gelden voor Zuidwester de volgende nieuwe maatregelen: 

1. Tot en met 18 december vinden alle overleggen digitaal of telefonisch plaats.

2. Voor dagbesteding geldt: maatwerk, waarbij het uitgangspunt is om cliënten toch zoveel mogelijk naar dagbesteding toe te laten gaan. We proberen altijd 1,5e meter afstand te houden en beperken het aantal ‘bubbels’. Voor de regio Goeree-Overflakkee gelden andere maatregelen. 

3. Er worden geen sportactiviteiten aangeboden na 17.00 uur.

4. Ons zeer dringende advies is om alleen op bezoek te komen op een locatie van Zuidwester, na een negatieve zelftest op de dag van het bezoek. Onze cliënten ontvangen de komende periode hun bezoek uitsluitend op de eigen kamer. Bezoekers hebben vooraf contact met de locatie voor het maken van een afspraak. Het bezoek houdt ook op de kamer anderhalve meter afstand en draagt een mondneusmasker.
Er is helaas een landelijk tekort aan zelftesten. Ook wij ondervinden problemen met het bevoorraden van de zelftesten. We doen ons uiterste best om voldoende voorraad te houden. Zolang de voorraad strekt kunnen cliënten, medewerkers en vrijwilligers gebruikmaken van de zelftesten die Zuidwester beschikbaar heeft op de regionale distributiepunten of de woonlocaties. Verwanten dienen zelf de zelftesten aan te schaffen. 

Hoe vaak een zelftest afnemen?
Het advies is om bij bezoek of verlof een zelftest af te nemen. Echter mocht je nu vaker per week op bezoek komen of gaan, houdt dan minimaal twee keer per week aan om een zelftest af te nemen. Na ieder bezoek krijgt de vrijwilliger weer een nieuwe test mee. Het structureel afnemen van de zelftesten is een dringend advies. Dit moet in goed vertrouwen en kunnen we niet controleren. Het is de verantwoordelijkheid van de persoon zelf om zich hieraan te houden.   

5. Op verlof: De cliënt mag één locatie per dag bezoeken. Ons zeer dringende advies aan de persoon of personen waar de cliënt naartoe gaat, is om eerst een zelftest te doen, voordat de cliënt die locatie bezoekt. Ook de cliënt moet voor het verlof een zelftest doen op de dag van het bezoek.

6. Horecagelegenheden van Zuidwester zijn niet open voor externe bezoekers, dus alleen voor cliënten en medewerkers van Zuidwester.

7. Er mogen geen kinderen onder de 12 jaar op bezoek binnen locaties van Zuidwester. Wanneer een cliënt zelfstandig woont en een eigen voordeur heeft, dan is in overleg met de begeleiding maatwerk mogelijk. 

8. Externe cliënten die bij Zuidwester dagbesteding volgen: voor deze cliëntengroep proberen we zoveel mogelijk aparte dagbesteding aan te bieden, zodat ze niet in contact komen met andere cliënten van Zuidwester.

9. Voor cliënten van Zuidwester die externe dagbesteding bezoeken, maken we goede maatwerkafspraken.  


5 november | Consequenties n.a.v. persconferentie 2 november 

Berichtgeving voor ouders, verwanten en cliëntvertegenwoordigers
Naar aanleiding van de persconferentie gelden voor onze organisatie de volgende maatregelen:

 • Vanaf heden worden mondneusmaskers weer gedragen op álle locaties van Zuidwester. Dat geldt ook voor u wanneer u op bezoek komt bij uw naaste, die bij ons woont. Zorg dat u een dergelijk masker bij zich heeft. Een en ander geldt ook voor de mensen in contactberoepen, die we op de locaties ontvangen – exclusief de sekswerker. Overigens houden wij uiteraard ruimte voor eventuele maatwerkafspraken, wanneer de situatie daarom vraagt.
   
 • Het CoronaToegangsBewijs (CTB) wordt ruimer ingezet. Dit bewijs was al nodig voor horeca binnen, festivals en theaters. Nu komen daar ook de terrassen bij. Daarnaast is het CTB voortaan ook nodig voor sportscholen, musea, zwembaden, deelnemers aan en publiek van sportwedstrijden binnen en cultuurbeoefening (bv. muziekles). Dit geldt dus ook voor uw naaste. Goed om rekening mee te houden, wanneer u hem of haar meeneemt op een uitje. Overigens is voor mensen tot 18 jaar het CTB niet van toepassing. En voor onze eigen zwembaden gelden deze maatregelen niet als deze voor zorgdoeleinden gebruikt worden. Weer wel voor huurders van het zwembad.
   
 • Ook blijven we aandacht houden voor de (weer iets uitgebreide) basisregels. Dat zijn de volgende:
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen door de GGD. Oók wanneer je gevaccineerd bent. Dat geldt ook voor u, wanneer u op bezoek wilt komen.
  • Is die test positief, blijf dan thuis en vermijd contact met anderen. Oók als zíj gevaccineerd zijn.
  • Hou daar waar mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar.
  • Schud geen handen en geef geen knuffels.
  • Was vaak en goed je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Ventileren is belangrijk.
    
 • Voor evenementen, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas of een kerstmarkt, geldt dat deze gewoon kunnen doorgaan. Wel onder de genoemde voorwaarden. Dus het handhaven van de basisregels, gebruik van mondkapjes, tonen van het CTB daar waar dat nodig is.

 

20 augustus | Update n.a.v. corona-uitbraak in Oud-Beijerland
De situatie in Oud-Beijerland verbetert langzaamaan. Bij de meeste cliënten en medewerkers verloopt het herstel voorspoedig. In een enkel geval is de situatie nog zorgelijk.
 
In de loop van de week zijn enkele van de gesloten woonlocaties weer geopend. Mogelijk kunnen de laatste twee woningen vanaf zondag 22 augustus weer open. Dit is afhankelijk van hoe de situatie ter plaatse zich de komende dagen ontwikkelt. Cliënten van geopende woningen mogen weer bezoek ontvangen en op bezoek gaan. De mogelijkheden voor de heropening van de dagbesteding is afhankelijk van het verloop komend weekend.
 
Let op: het dragen van een medisch mondneusmasker blijft de komende twee weken op alle woon- en dagbestedingslocaties van Zuidwester verplicht. Ook wanneer u daar als bezoeker komt.
 
11 augustus | Woningen Oud-Beijerland gesloten i.v.m. corona-uitbraak
Helaas hebben we te maken met een corona-uitbraak in de regio Hoeksche Waard/Rotterdam. We constateren een groeiend aantal besmettingen, bij vier van onze woonlocaties in Oud-Beijerland. Deze locaties zijn gesloten. Cliënten van die woningen kunnen tijdelijk geen bezoek ontvangen of op bezoek gaan. De dagbesteding wordt zoveel mogelijk op de woning gegeven. Daar waar dat niet kan, passen we maatwerk toe. Deze situatie geldt tot en met vrijdag 20 augustus. Op die dag bekijken we de stand van zaken en verdere mogelijkheden.
 
Uiteraard doen we er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen. Bijvoorbeeld het naleven van de algemene maatregelen, zoals handen wassen en de anderhalve meter afstand houden. Daarnaast dragen we op alle locaties weer medische mondneusmaskers. De medewerkers zetten zich in voor continuïteit van zorg op een goede en veilige manier.
 
 

1 juni | Versoepelingen naar aanleiding van landelijk openingsplan 
In de afgelopen weken is er binnen Zuidwester hard gewerkt aan een verruimingsplan. Hierin staat beschreven op welke manier het openingsplan van de overheid wordt doorvertaald naar Zuidwester. Inmiddels zijn stap 1 en 2 van het openingplan gezet. Dit betekent onder andere dat:

 • Er weer mogelijkheden zijn voor de horeca om open te gaan met hun terras, onder voorwaarde van registratie, maximaal aantal personen per tafeltje en een gezondheidscheck.
 • Winkels weer klanten mogen ontvangen zonder afspraak. Dit geldt ook voor onze dagbestedingswinkels. Wel gelden voor niet-essentiële winkels voorwaarden, waaronder maximaal 1 klant per 25 vierkante meter.
 • Doorstroomlocaties weer geopend zijn, onder bepaalde voorwaarden. Voor Zuidwester betekent dit dat er weer mogelijkheden zijn voor de kinderboerderij, speeltuinen en Cruijff Court. 
 • Binnen sporten weer mogelijk is. Onze zwembaden en sportlocaties zijn weer open, voor zowel interne als externe gebruikers, en uiteraard ook weer onder de geldende voorwaarden.
 • De mogelijkheden voor buitensport verruimd zijn. Voor Zuidwester betekent dit dat cliënten ook weer buiten kunnen sporten, onder de geldende voorwaarden.
En iets eerder dan verwacht, is onlangs aangekondigd dat stap 3 op 5 juni ingaat. Een opsomming van de versoepelingen: 
 • Bezoek op de woning wordt verhoogd van twee naar maximaal vier personen. Hierbij blijven maatregelen gelden als handen wassen, afstand houden, dragen van mondneusmasker, hoesten en niesen in elleboog, thuisblijven bij klachten.
 • Het is mogelijk om met maximaal 4 personen een activiteit te ondernemen buiten het terrein of de woning.
 • Kerkdiensten zijn weer mogelijk voor onze cliënten. Hiervoor geldt maximaal 50 personen en op anderhalve meter afstand van elkaar. Belangrijk is dat cliënten vooraf worden aangemeld voor de dienst en dat per dienst cliënten van maximaal vijf verschillende woningen mogen komen.
 • Doorstroomlocaties binnen worden geopend, onder voorwaarden.
 • Na het heropenen van de terrassen, is het straks ook weer mogelijk om de horecagelegenheden binnen te openen.
 • Er komen meer mogelijkheden voor het sporten, zowel binnen als buiten.
De basisregels zoals het dragen van een mondkapje, afstand houden, regelmatig de handen wassen en thuisblijven bij klachten, blijven van kracht.
 
* Wat volgens het openingsplan van de overheid weer mag, geldt niet automatisch meteen ook voor Zuidwester. De manier waarop de versoepelingen worden vertaald naar Zuidwester vraagt om onderlinge afstemming met de diverse locaties in onze regio's. Het kan dus iets langer duren voor de landelijke stappen ook binnen Zuidwester actief zijn. 
 

 

25 februari | Update vaccinatie van cliënten en zorgmedewekers
In week 5 zijn de cliëntvaccinaties tegen het coronavirus van start gegaan. Door het inrichten van een gedetailleerd logistiek proces kon iedereen in slechts drie dagen worden gevaccineerd. Maar liefst 85 % van het totaal aantal cliënten heeft zich laten vaccineren. Als Zuidwester zijn we erg blij met dit hoge percentage! Onze cliënten hebben het vaccin van BioNtech/Pfizer gekregen. Zoals aangekondigd, krijgen zij enkele weken na de eerste inenting ook nog een tweede prik. Deze tweede ronde vindt plaats in de week van 1 maart.

Ook onze zorgmedewerkers hebben inmiddels de uitnodigingsbrief ontvangen voor vaccinatie. Aan de hand van deze brief kunnen zij contact opnemen met een landelijk callcenter om een afspraak in te plannen bij een GGD-priklocatie. In tegenstelling tot de cliënten, gaat vaccinatie van de medewerkers buiten Zuidwester om.

 

2020

15 december | Zuidwester bereidt zich voor op vaccinatie
Een vaccin tegen het coronavirus komt steeds dichterbij. Het kabinet volgt het advies van de Gezondheidsraad over welke groepen mensen als eerste moeten worden gevaccineerd. Dit zijn onder andere bewoners en zorgmedewerkers van verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg. Als er meer vaccins op de markt komen, kunnen er meer mensen worden gevaccineerd. Zuidwester begint nu met de voorbereidingen, om straks klaar te zijn als de vaccinatie gaat beginnen. 

Vaccinatie is belangrijk!
De vaccinatie is gratis en vrijwillig. Bij Zuidwester hopen we dat iedereen zich laat vaccineren. Want hoe meer mensen zich laten inenten, des te meer bescherming het biedt. Of, zoals minister Hugo de Jonge zegt: “Het vaccin is onze belangrijkste troef om deze crisis te boven te komen, om de pandemie achter ons te laten. Toch is het niet het vaccin dat het verschil gaat maken, maar vaccinatie.” Met andere woorden: fijn dat het vaccin er is, maar als je er geen gebruik van maakt, heeft het nog steeds geen zin. De Jonge: “Het is de vaccinatie die de ziekte voorkomt en levens redt en ervoor zorgt dat we ons oude leven weer stukje bij beetje kunnen oppakken. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet voor jezelf alleen, maar voor elkaar. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om elkaar te beschermen.”

Route voor cliënten en medewerkers
De VGN is namens de sector in nauw overleg met het ministerie en het RIVM over de route en nadere informatie. Er komt voor medewerkers een andere route dan voor cliënten. Voor medewerkers komen er regionale mogelijkheden om in te enten met Pfizer-vaccin. Dit doen we niet zelf als werkgever. Voor cliënten komen er mogelijkheden via de eigen Medische Dienst met het Moderna-vaccin. De reden hiervoor heeft te maken met de distributiemogelijkheden van het middel. Moderna komt in kleinere badges tegelijk, waardoor het beter geschikt is voor distributie dichtbij de cliënt.

Communicatie rondom vaccinatie
Bij Zuidwester vinden we het belangrijk om ons samen met cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers zorgvuldig voor te bereiden op de vaccinatie. Dit houdt onder andere in het verkrijgen van toestemmingsverklaringen van cliënten en de distributie van het vaccin wanneer het zover is.

Meer informatie
We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over de vaccinatie, of twijfel over vaccinaties in het algemeen. Op dit moment zijn er nog meer vragen dan antwoorden. Zodra er meer bekend is over de vaccinatie bij Zuidwester, delen we dat weer via deze weg. Meer informatie is te lezen op www.rijksoverheid.nl/coronavaccinatie.


19 november | Vorige week meldden we dat er een flinke corona uitbraak is op onze woonlocaties op het terrein Hernesseroord in Middelharnis. Helaas zijn deze aantallen verder toegenomen. Voor zover nu bekend is bij 41 cliënten en 35 collega’s het virus vastgesteld. 

“We testen ontzettend veel en we constateren steeds meer besmettingen”, vertelt bestuurder Angélique Koevoets. “We werken hard aan het indammen van het virus, dit vraagt veel van onze bewoners, verwanten en medewerkers. De situatie is zorgelijk. Wij leven mee met alle betrokkenen en wensen hen veel kracht en sterkte.”

“We proberen met elkaar de bewoners die ziek zijn de best mogelijke zorg te geven en daarnaast de andere bewoners in de gaten te houden. We verliezen daarbij de veiligheid van onze medewerkers niet uit het oog. Daar waar collega’s zijn uitgevallen, wordt bijgesprongen door behandelaren van ons Expertisecentrum. Omdat de vraag naar testcapaciteit enorm is toegenomen, worden collega’s getraind om coronatesten af te nemen bij onze bewoners.” 

Uiteraard volgt Zuidwester de situatie op de voet. “Dagelijks is er contact tussen betrokken partijen om de verdere verspreiding van COVID-19 te stoppen en de gevolgen te beperken”, gaat Koevoets verder. “We hebben contact met onze artsen en onder andere de GGD en laten ons informeren over de maatregelen die we nog kunnen nemen.”

De betreffende woningen zijn gesloten voor bezoekers. Ook zijn alle dagbestedingslocaties op het terrein gesloten. Op die manier worden onderlinge contacten tussen cliënten en medewerkers van verschillende woningen zoveel mogelijk beperkt.13 november | Groot aantal besmettingen op Hernesseroord
Verschillende woonlocaties op Hernesseroord in Middelharnis zijn deze week flink getroffen door het coronavirus. Voor zover nu bekend is bij 21 cliënten en 12 collega’s het virus vastgesteld. 

“Het coronavirus blijft ook Zuidwester treffen, ditmaal met een flinke impact in de regio Goeree-Overflakkee. Een uitbraak van deze omvang hebben we eerder nog niet meegemaakt.”, zegt bestuurder Angélique Koevoets, die ook een lichte stijging waarneemt bij locaties in de regio’s Voorne-Putten en West-Brabant. “We hopen en duimen dat onze cliënten en medewerkers niet te ziek worden en goed herstellen.”
 
Continuïteit van zorg
De medewerkers op Hernesseroord zetten zich in voor continuïteit van zorg op een goede en veilige manier. “Daar waar collega’s zijn uitgevallen, wordt bijgesprongen door behandelaren van ons Expertisecentrum”, legt Koevoets uit. Op de getroffen locaties en bij buurtwoningen is men alert op verdere besmettingen. “De andere cliënten en medewerkers worden goed in de gaten gehouden. De betreffende woningen zijn gesloten. Ook zijn alle dagbestedingslocaties op het terrein gesloten. Op die manier worden onderlinge contacten tussen cliënten en medewerkers van verschillende woningen zoveel mogelijk beperkt.”
 
 

19 oktober | Dragen van een mondneusmasker
Wat verandert er wel?
Met ingang van 15 oktober dragen alle medewerkers met direct cliëntcontact preventief een mondneusmasker. Het mondneusmasker wordt gedragen vanaf het moment dat de locatie wordt betreden tot aan het moment dat de locatie wordt verlaten. Het dragen van een mondneusmasker geldt voor iedereen die een woning, dagbestedingslocatie of een publieke ruimte van Zuidwester betreedt. Mocht u uw eigen mondneusmasker vergeten zijn, dan liggen er voor de zekerheid altijd mondneusmaskers op de locatie.

Wat verandert er niet?
Voor bezoek op de woning gelden de bestaande regels. Wanneer u op bezoek wilt komen (één bezoeker per cliënt) meld u dit vooraf bij de woning en laat u uw gegevens achter bij de ingang. Daarnaast gelden uiteraard de algemene maatregelen. Ook de meeste dagbestedingslocaties kunnen op de huidige voet verdergaan, uiteraard rekening houdend met de algemene maatregelen. Wel zijn de locaties met een restaurant weer gesloten. 


12 oktober | Meerdere besmettingen regio Voorne-Putten
Binnen regio Voorne-Putten zijn meerdere coronabesmettingen vastgesteld. Het betreft cliënten en medewerkers van 1 woning in Spijkenisse en 2 cliënten op een woning in Brielle . We zijn alert op verdere besmettingen. De andere cliënten en de medewerkers worden daarom goed in de gaten gehouden. De locaties zijn uit voorzorg gesloten en mogen alleen met beschermingsmiddelen betreden worden. Andere locaties zijn uit voorzorg gesloten. 


8 oktober 2020 | Consequenties persconferentie
De persconferentie van vorige week heeft ook consequenties voor Zuidwester. Wat goed is om te weten:

 • Thuiswerken is de norm, maar de zorg voor de cliënten gaat uiteraard gewoon door op de locaties. Dit geldt ook voor behandelingen.
 • Stappen die zijn gezet in het kader van versoepeling, bijvoorbeeld rondom bezoek en verlof, vervoer, heropstart dagbesteding, het weer kunnen bezoeken van de cliëntvertrouwenspersoon, worden niet teruggedraaid. Dit blijft zoals dat de laatste maanden weer is opgebouwd.
 • Eventuele volgende stappen worden wel in de wacht gezet. Dit gaat met name om situaties waarin een uitbreiding van het aantal contacten zou plaatsvinden.
 • Aanwezigheid op de woningen, anders dan de cliënten en medewerkers, moeten worden geregistreerd. Wanneer u op bezoek komt, vragen wij u om uw naam en het moment van bezoek op te schrijven. De gegevens moeten twee weken bewaard blijven, daarna worden ze vernietigd.
   


Op bezoek komen

U kunt nog op bezoek komen. Houdt hierbij rekening met het volgende: 

 1. Wanneer er binnen een woning geen besmettingen zijn, kan bezoek plaatsvinden. De voorwaarden blijven gelden dat zowel bewoners als naasten geen klachten hebben, er 1,5 meter afstand wordt gehouden en hygiënemaatregelen worden toegepast.
 2. Wanneer een woning gesloten is door een verdenking of vastgestelde besmetting, kan er geen bezoek plaatsvinden.
 3. De landelijke richtlijnen van het RIVM blijven van toepassing. Kijk hiervoor op www.rivm.nl. Zie ook de bezoek- en verlofregeling voor meer informatie over regels en waar rekening mee te houden bij bezoek en verlof.
 4. Bij bezoek schrijft u uw naam en het moment van bezoek op. De gegevens moeten twee weken bewaard blijven, daarna worden ze vernietigd.
 5. Kom níet op bezoek als u (milde) luchtwegklachten of koorts heeft!
 6. Uw verwant kan geen bezoek ontvangen als hij/zij luchtwegklachten of koorts heeft. Dit is ter beoordeling van de begeleiding.

Bovenstaande geldt ook voor cliënten die zelfstandig wonen en begeleiding krijgen via Eigenz.Bezetting op de woning
We doen er alles aan om goede zorg aan onze cliënten te blijven geven. Wanneer de bezetting op de woning door ziekte van medewerkers in gevaar komt, zullen wij mogelijk een beroep doen op ouders en verwanten. Dit hoort u dan via de zorgmanager.Begrijpelijke informatie voor cliënten
Iedereen heeft vragen over het coronavirus en de maatregelen in Nederland. Begrijpelijke informatie is heel belangrijk. Daarom hebben we een cliëntenbrochure ontwikkeld. Deze brochure geeft uitleg over corona, hoe er mee om te gaan en is bedoeld voor cliënten van Zuidwester en Eigenz. De link naar de brochure staat bovenaan deze pagina. 

 

Contact
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen en/of zorgen over de zorg van uw naaste? Neem dan contact op met de zorgmanager.

Wilt u Zuidwester een vraag stellen met betrekking tot het coronavirus? Stuur een bericht naar coronavirus@zuidwester.org. We proberen u zo snel mogelijk te antwoorden.


Bovenstaande geldt ook voor cliënten die zelfstandig wonen en begeleiding krijgen via Eigenz.

 

Eerder gepubliceerde nieuwsberichten rondom het coronavirus leest u hier.