Home Coronavirus

Coronavirus

Op deze pagina leest u alle informatie over het coronavirus en Zuidwester
 

 

Nieuwsberichten:

14 mei | Afschalen van de coronamaatregelen

Op 6 mei heeft de Rijksoverheid een routekaart voor het afschalen van de maatregelen aangekondigd. Ook wij staan voor het vraagstuk hoe we stap voor stap kunnen gaan afschalen. In onze afwegingen moeten we rekening houden met het feit dat we zorg en begeleiding leveren aan een grote groep cliënten die als kwetsbaar moet worden aangemerkt. Eveneens zijn er medewerkers die we kunnen aanmerken als kwetsbaar. Het is goed om ons te realiseren dat er voor de kwetsbare cliënten en medewerkers nog een lange periode sprake zal zijn van extra maatregelen.

Velen hebben de achterliggende periode na- en meegedacht over welke stappen we kunnen nemen. We hebben nu goed in kaart hoe het zou kunnen gaan met betrekking tot dagbesteding, behandeling, werken in gemeenschappelijke ruimtes etc. We hebben de landelijke richtlijnen en de adviezen van de VGN vertaald naar richtlijnen voor Zuidwester. Tussentijds kunnen deze richtlijnen op basis van nieuwe ontwikkelingen worden bijgesteld. Op basis van deze richtlijnen worden verdere plannen per woon- en dagbestedingslocatie en soms per cliënt verder uitgewerkt.

 

7 mei | Aanpassing bezoekregeling
Binnenkort zijn er verruimde mogelijkheden voor bezoek aan onze cliënten. Een en ander is gebaseerd op het geactualiseerd afwegingskader ‘Nee, tenzij’, van 29 april 2020. Dit kader heeft als doel langzaam toe te werken naar een situatie waarin bezoek weer volledig toe gestaan is. Dit gaat niet van vandaag op morgen, maar stap voor stap.

Hoe is het nu?
Cliënten die binnen Zuidwester wonen kunnen momenteel geen bezoek in de woning ontvangen. Verwanten kunnen bijvoorbeeld wel buiten een wandeling met ze maken. Voorwaarde hierbij is dat zij beiden geen klachten hebben en 1,5 meter afstand houden. Bij voorkeur is er één vast persoon die alleen op bezoek komt. Als het qua vervoer echt niet geregeld kan worden, dan zijn er maximaal twee bezoekers toegestaan.

Wat verandert er?
Er komen beperkte mogelijkheden om bezoek op de woning te ontvangen. Dit geldt niet voor alle locaties of voor alle cliënten. Het aanpassen van de bezoekregeling vraagt om maatwerk, afhankelijk van de kwetsbaarheid van de groep of individuele cliënt. Deze nieuwe mogelijkheden gaan ook pas in, wanneer duidelijk is hoe een locatie om wil en kan gaan met deze verruiming.
 

23 april | Situatie blijft vooralsnog onveranderd
Dinsdagavond tijdens de persconferentie van minister-president Mark Rutte, is duidelijk geworden dat bijna alle maatregelen die gelden in de bestrijding van het coronavirus, onverminderd van kracht blijven. Omdat onze richtlijnen zijn gebaseerd op de landelijke maatregelen en de adviezen van het RIVM, betekent dit dat er voor bijna alle bewoners van Zuidwester niets verandert. Enkel voor bewoners onder de 18 jaar kan er mogelijk iets veranderen. Lees alle nu geldende maatregelen terug in dit bericht.

Belangenvereniging VGN brengt de steeds nijpender wordende situatie binnen de gehandicaptenzorg onder de aandacht. Mocht hier toch aanknopingspunten voor versoepeling uit voortkomen, dan laten we dat vanzelfsprekend weten. Voor nu blijven alle maatregelen tot 20 mei hetzelfde.

Ondertussen gaan we alvast aan de slag met eventuele mogelijkheden en scenario’s voor de situatie vanaf 20 mei. 


9 april | Cohortwoning in Oostvoorne
Op woensdag 1 april is in Oostvoorne onze cohortwoning gestart. Deze is er voor cliënten die positief getest zijn op coronabesmetting, en voor wie kamerquarantaine geen optie is. De woning biedt plaats aan vijf cliënten. Onlangs hebben we hier de eerst cliënt kunnen helpen. Inmiddels is deze cliënt genezen en weer terug naar de eigen woonlocatie.
Verblijf in de cohortwoning betekent meer vrijheden voor de cliënt, immers, geen kans op besmetting van andere cliënten. En voor de cliënten en medewerkers van de eigen woonlocatie betekent het meer rust en doorgang van leven en werken in een meer veilige omgeving.


6 april | Testbeleid medewerkers 
Maandag 6 april is het testbeleid verruimd voor medewerkers in de zorg. Collega's kunnen getest worden wanneer de continuïteit van zorg in het gedrang dreigt te komen als gevolg van Corona. 

1 april | Verlofregeling voor cliënten
Met ingang van heden hanteert Zuidwester de richtlijn van de VGN rondom verlof voor cliënten. En die is dat als de cliënt op verlof gaat, hij/zij niet meer terug kan keren op de woning. Dit kan pas als er geen maatregelen meer gelden in het kader van corona.

Met verlof gaan is overigens alleen mogelijk, wanneer de cliënt geen luchtwegklachten of koorts heeft.Op bezoek komen
U kunt nog op bezoek komen. Hierbij gelden de volgende afspraken:
1. Bezoek kan alleen door maximaal twee vaste personen.
2. Bezoek vindt plaats buiten de woning, waarbij u de 1,5 meter afstand in acht neemt, zowel onderling als bij het ophalen en terugbrengen. Voor rolstoel gebonden mensen geldt dat u dit zo goed mogelijk uitvoert.
3. Blijft u alstublieft in de buurt van de woning tijdens het bezoek met inachtneming van de geldende landelijke richtlijnen. Kijk hiervoor op www.rivm.nl.
4. Kom níet op bezoek als u (milde) luchtwegklachten of koorts heeft!
5. Uw verwant kan geen bezoek ontvangen als hij/zij luchtwegklachten of koorts heeft. Dit is ter beoordeling van de begeleiding.

 

Dagbesteding
Momenteel zijn al onze dagbestedingslocaties gesloten. De medewerkers van dagbesteding werken in deze periode op de woningen. Zo continueren wij de zorg en kunnen bovendien op de woningen activiteiten met cliënten ondernemen.

Ook cliënten die extern dagbesteding volgen of betaald werk hebben, adviseren wij dringend om zo mogelijk thuis te blijven, zo min mogelijk te reizen en sociale contacten te beperken.

 

Bezetting op de woning
We doen er alles aan om goede zorg aan onze cliënten te blijven geven. Wanneer de bezetting op de woning door ziekte van medewerkers in gevaar komt, zullen wij mogelijk een beroep doen op ouders en verwanten. Dit hoort u dan via de zorgmanager.


 

Begrijpelijke informatie voor cliënten
Iedereen heeft vragen over het coronavirus en de maatregelen in Nederland. Begrijpelijke informatie is heel belangrijk. Daarom hebben we een cliëntenbrochure ontwikkeld. Deze brochure geeft uitleg over corona, hoe er mee om te gaan en is bedoeld voor cliënten van Zuidwester en Eigenz. De link naar de brochure staat bovenaan deze pagina. 

 

Contact
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen en/of zorgen over de zorg van uw naaste? Neem dan contact op met de zorgmanager.

Wilt u Zuidwester een vraag stellen met betrekking tot het coronavirus? Stuur een bericht naar coronavirus@zuidwester.org. We proberen u zo snel mogelijk te antwoorden.

 

Eerder gepubliceerde nieuwsberichten rondom het coronavirus leest u hier.