Gemeente GO en Zuidwester ondertekenen nieuwe zorgovereenkomst

Wethouder Sociaal Domein en Welzijn Berend Jan Bruggeman en mevrouw Heleen van Dijk, zorgmanager bij Eigenz - Zuidwester, zetten hun handtekening onder de zorgovereenkomst.

Goed nieuws! Op donderdag 6 juli hebben wethouder Berend Jan Bruggeman en Heleen van Dijk, zorgmanager van Eigenz, een nieuwe zorgovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst heeft betrekking op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet. Dankzij deze overeenkomst kunnen inwoners van Goeree-Overflakkee tot 2030 blijven rekenen op onze individuele begeleiding, dagbesteding, logeren en behandeling door het ECZ via de polikliniek. Naast Zuidwester hebben nog 30 organisaties zich verbonden aan de nieuwe zorgovereenkomst. Dit betekent dat de regio verzekerd is van gevarieerde zorgaanbieders die zich samen inzetten om kwalitatieve zorg en ondersteuning te bieden aan de gemeente Goeree-Overflakkee.

 

Wethouder Sociaal Domein en Welzijn Berend Jan Bruggeman en vertegenwoordigers van de zorgaanbieders tonen trots het bord met daarop de logo’s van de verschillende organisaties.