Ondertekening nieuwe Ondernemingsovereenkomst door OR Zuidwester

De Ondernemingsovereenkomst is officieel ondertekend.

Na de OR-verkiezingen in juni 2023 is de nieuwe Ondernemingsraad van Zuidwester op 1 januari 2024 van dit jaar van start gegaan. Met trots delen we mee dat op woensdag 24 januari 2024 de Ondernemingsovereenkomst officieel is ondertekend door de voorzitter van de OR, Margaret de Geus, en bestuurder van Zuidwester, Angélique Koevoets.

De Ondernemingsovereenkomst speelt een cruciale rol in het vormgeven van de samenwerking tussen de ondernemingsraad en de bestuurder. Hierin worden belangrijke afspraken en bevoegdheden vastgelegd die zijn overeengekomen tussen beide partijen. Deze overeenkomst biedt een kader voor een constructieve dialoog en samenwerking, wat essentieel is voor het behartigen van de belangen van onze medewerkers.