Samenwerking Zuidwester en ABN AMRO in realisatie vastgoedplan

Donderdagmiddag 1 juni was er een feestelijk moment in dagbestedingslocatie DOK16 in Middelharnis. We breidden onze samenwerking met ABN AMRO Bank uit door het ondertekenen van een kredietovereenkomst. Dit maakt het voor Zuidwester mogelijk om van start te gaan met fase 1 van het strategisch vastgoedplan. Een belangrijke stap richting een meer duurzame organisatie voor cliënt en medewerker.

“Ik ben ontzettend trots!”, zegt Angélique Koevoets, Raad van Bestuur bij Zuidwester. “De route om tot dit moment te komen is lang geweest. Er was al eerder een vastgoedplan, waarvan later bleek dat dat niet in voldoende mate antwoord gaf op de uitdagingen die we kunnen verwachten. Daarom zijn we opnieuw gestart. Deze keer met de hulp van adviesbureau AT Osborne. Hun inzet en de bevlogenheid van onze betrokken collega’s leidden tot het huidige strategisch vastgoedplan, dat veel beter past bij Zuidwester.”

Persona’s
Bij de totstandkoming van het strategisch vastgoedplan is gekeken naar demografische ontwikkelingen van de cliëntdoelgroepen per regio, op basis van de missie, visie en herijkte toekomststrategie van de organisatie. Op basis hiervan zijn zogenaamde ‘persona’s’ ontwikkeld. “Uiteraard is iedere cliënt uniek.”, legt Angélique uit. “De persona’s staan model voor kenmerken van cliëntgroepen, die in hun zorgvraag en ontwikkeling vergelijkbare huisvesting, inrichting en een specifieke kwaliteit van woonzorg, behandeling en dagbesteding nodig hebben.

Samenwerking ABN AMRO Bank
Zuidwester heeft in ABN AMRO Bank een partner gevonden. Door hun financiering kan de zorgorganisatie van start met de 1e fase van hun vastgoedplan. ABN AMRO was echter niet direct de eerste bank waar aan werd gedacht. “Er zijn andere banken die bekender staan om hun financieringen in de zorgsector.”, zegt Angélique hierover. “Maar na open en verkennende gesprekken, waarin we transparant onze zorgen en plannen hebben gedeeld over hoe we onze toekomst vorm willen geven, sprong ABN AMRO eruit. De bank wil er zijn voor de zorg. Ze hebben vertrouwen getoond in de aanpak van Zuidwester. Daar ben ik trots op!”

Maatschappelijke relevantie
Ook Ted van Delft, van Commercial Cliënts Healthcare bij ABN AMRO, is blij met de ondertekening. “Als huisbankier is het fijn om onze samenwerking op deze manier verder uit te breiden. Het is een mooie manier om samen te bouwen aan een duurzaam en toekomstbestendig Zuidwester. En het past bij de strategie die de bank voor ogen staat om bij te dragen aan maatschappelijke relevantie.”

Investeren in mensen
“Met de start van de realisatie van ons vastgoedplan heeft Zuidwester de sleutel in handen om de organisatie weer een stap verder te brengen. Naar een fijne plek om te wonen, dagbesteding of behandeling te volgen en om te werken, want een goede en veilige werk- en leefomgeving is cruciaal. We investeren met het ondertekenen van de overeenkomst niet alleen in stenen, maar vooral in mensen.”, besluit Angélique.