Subsidie voor Zuidwester Balans Schaal

Een onderdeel van de ZBS is de balanspaal

Zuidwester ontvangt maximaal EUR 38.433,- voor de uitrol van de Zuidwester Balans Schaal (ZBS) naar andere organisaties en praktijken in Nederland die werken met mensen met een verstandelijke beperking. Deze subsidie is toegezegd door ZonMw, een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg.

“We zijn hier uiteraard erg blij mee! ”, zegt fysiotherapeut Lynda Akkermans. “Hiermee kunnen we de ZBS landelijk beschikbaar stellen voor fysiotherapeuten, zodat er een geschikte balanstest voorhanden is om cliëntgericht antwoord te kunnen geven op vragen op het gebied van balans en veiligheid.” De ZBS komt beschikbaar in een totaalpakket, samen met een scholing voor therapeuten, testmaterialen, instructie- en scoreformulieren.

Zuidwester Balans Schaal
De ZBS is een uitvoerbaar en betrouwbaar meetinstrument voor fysiotherapeuten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking met als doel de balans (het evenwicht) te meten. Het instrument bestaat uit de drie subschalen 'zitten', 'staan' en 'lopen', met in totaal 15 testonderdelen waarbij de cliënt balanstaken uitvoert. De uitvoering van de cliënt wordt met behulp van een scoreformulier vastgelegd. De ZBS is wetenschappelijk onderzocht bij de doelgroep van mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking van 40 jaar en ouder en brengt voor- of achteruitgang in kaart. 

Valrisico bij mensen met een verstandelijke beperking
Vallen en daarbij horende verwondingen is een van de grote gezondheidsproblemen die voorkomt bij mensen met een verstandelijke beperking. “Het valrisico stijgt wanneer de leeftijd toeneemt.”, legt Akkermans uit. “Vallen kan resulteren in verwondingen, ziekenhuisopname of opname bij een zorgorganisatie, toenemende angst voor vallen en verminderde lichamelijke activiteit.”

Meetinstrumenten voor de balans
Er bestaan meetinstrumenten voor de balans, om het valrisico vast te stellen en een valpreventie samen- of bij te stellen. Niet al deze instrumenten zijn toepasbaar bij mensen met een verstandelijke beperking. “Fysiotherapeuten ervaren beperkingen op het gebied van visus, gehoor, mobiliteit, begrip en gedrag.”, vertelt Akkermans. “Daarom hebben wij de Zuidwester Balans Schaal ontwikkeld.”
 

Liever een toelichting over de Zuidwester Balans Schaal via een video dan bovenstaande tekst? Dat kan hier.

 

Logo Zuidwester Balans Schaal