Wij blikken terug naar 2022!

Het jaarbericht is klaar! In dit document kijken we terug naar 2022. Vol trots op de manier waarop iedereen z’n schouders eronder heeft gezet, welke stappen we hebben gezet en waar we nu staan als Zuidwester.

In 2022 stond de inrichting van de meerjarenstrategie centraal. Samen met medewerkers en cliënten is per doelgroep vastgesteld wat er de komende jaren nodig is op de pijlers cliënt, medewerker, organisatie en omgeving om de ambities te bereiken.

Ook zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe integraal cliëntendossier (ICD) Pluriform. In het najaar van 2022 zijn de leertrajecten voor alle medewerkers van start gegaan en vanaf 1 mei 2023 werken we samen in het nieuwe integraal cliëntendossier. 

Meer hierover -en nog veel meer- lees je in dit document. Veel leesplezier!

Open hier het jaarbericht 2022