Centrale Cliëntenraad

De wensen en behoeften van cliënten zijn de basis voor het beleid van Zuidwester. Daarom geeft de Centrale Cliëntenraad advies aan de Raad van Bestuur bij onderwerpen over de zorg en dienstverlening. De Cliëntenraad heeft verschillende rechten: 

  • Informatierecht
  • Adviesrecht
  • Instemmingsrecht
  • Initiatiefrecht

Naast de Centrale Cliëntenraad, zijn er per regio ook verschillende cliëntenraden en bewonersraden. Voor cliënten die zelf niet deel kunnen nemen, kunnen ouders of verwanten namens hen meedoen. Hier vind je meer informatie over de Centrale Cliëntenraad

Inspirerende verhalen

"De beveiliging is echt mijn ding”