Kwaliteit

Een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening is belangrijk. Het verbeteren van onze zorg heeft altijd onze aandacht. Wat vinden jij en je familie of mantelzorger belangrijk en wat heb je nodig? Zo dragen we met elkaar bij aan een waardevol leven en zinvol werk.

Hoe werkt Zuidwester aan kwaliteit?

Zuidwester werkt aan de kwaliteit van zorg en ondersteuning door altijd te leren en te verbeteren. De kwaliteit van jouw leven is hierbij het belangrijkste. 

 

Binnen Zuidwester werken we volgens het kwaliteitskompas gehandicaptenzorg. Het doel van dit landelijk kompas is om mensen met een beperking die professionele zorg, ondersteuning of begeleiding krijgen, duidelijkheid te geven: wat mogen zij verwachten van onze medewerkers en de organisatie waar zij wonen en/of waarvan zij zorg en ondersteuning ontvangen? Het helpt medewerkers en teams om zorg te verbeteren en te blijven leren en reflecteren. Het helpt managers om voorwaarden voor kwaliteit te scheppen. En het biedt zorgaanbieders inzicht in de kwaliteit van Zuidwester. Dat levert input op voor het (door ontwikkelen van) beleid en biedt een handvat voor verantwoording naar externe partijen.

 

Om inzicht te geven in onze kwaliteit van zorg en ondersteuning aan onze cliënten, verwanten, onze medewerkers en externen stellen we tweejaarlijks een kwaliteitsrapport op. 

 

Lees hier het jaarbericht 2022.

Lees hier de 'Eenvoudig vertelde versie Zuidwester kwaliteitsrapport 2022'. 

Inspirerende verhalen

“Het is gezellig wonen in Oud-Beijerland!”