Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit medewerkers van Zuidwester en komt op voor de belangen van de medewerkers. De ondernemingsraad is een verbindende factor tussen de Raad van Bestuur en de medewerkers. In samenspraak met de Raad van Bestuur betrekken zij de medewerkers bij vraagstukken die spelen binnen de organisatie. Hierbij kijkt de ondernemingsraad naar de organisatie als geheel en maken zij altijd een weloverwogen besluit tussen de belangen van de medewerkers en de belangen van de organisatie. Met behulp van duidelijke procedurele afspraken zijn zij een betrokken, betrouwbare, transparante en proactieve partner van de Raad van Bestuur. 


 De ondernemingsraad heeft: 

  • Informatierecht
  • Adviesrecht
  • Instemmingsrecht
  • Initiatiefrecht

De ondernemingsraad van Zuidwester staat voor het behouden en bevorderen van een gezonde organisatie. Met een open blik dragen zij bij aan de medezeggenschap van alle medewerkers, zodat zij invloed hebben op hun werk. 
 

Inspirerende verhalen

“We werken sinds kort in koppels en dat werkt heel fijn."
Ambulant begeleider

Lees verhaal