Centrum voor Erfelijke Syndromen Zuidwester

Bij onze polikliniek is het Centrum voor Erfelijke Syndromen Zuidwester (CESZ) actief. Zij doen onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een genetisch syndroom bij mensen met een verstandelijke beperking. Bij ongeveer de helft van deze doelgroep kan zo een syndroom worden vastgesteld. Dit gebeurt slechts bij een klein deel. Jammer, want deze diagnose kan nuttige informatie geven. Dit kan de begeleiding en behandeling beter maken. En dat heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven.
 

Hoe gaat het CESZ te werk?

Het CESZ biedt genetische diagnostiek op locatie, een follow-up bij genetische aandoeningen, en behandeling bij bepaalde genetische aandoeningen. Twee van onze artsen voor verstandelijk gehandicapten zijn klinisch geneticus. Binnen het CESZ doen zij de genetische onderzoeken. Na de diagnose kijken we wat Zuidwester kan betekenen bij de behandeling. Hierin kunnen verschillende collega’s worden betrokken, zoals een (GZ-)psycholoog, orthopedagoog, logopedist. 

Meer informatie?

Wil je meer weten over het Centrum voor Erfelijke Syndromen of heb je vragen over genetisch onderzoek? Meld je aan bij de polikliniek.

Aanmelden

Inspirerende verhalen

"Ergens interesseerde het me wel wat er bij Zuidwester gebeurde."
Begeleider dagbesteding

Lees verhaal