Zuidwester werkt sinds 2012 samen met Webego, het mens-ontwikkelbedrijf van de gemeente Goeree-Overflakkee. Cliënten kunnen hier dagbesteding volgen en doorgroeien naar een betaalde baan. Conny van Roosmalen begeleidt er de cliënten van Zuidwester en haalt daar veel voldoening uit. “Je ziet cliënten stap voor stap groeien. Ieder op zijn eigen manier en niveau.” 
Webego is een zogenaamde beschutte werkplek en geeft uitvoering aan de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. "Bij Webego staat leren en ontwikkelen centraal. Het doel is dat iedereen zich kan ontwikkelen, op eigen wijze en op het eigen niveau, om uiteindelijk of weer volwaardig deel te nemen aan de samenleving”, aldus Conny. “De meeste cliënten die hier komen volgen dagbesteding, maar hebben behoefte aan meer. Gaandeweg bekijken we welke werkplek het best past bij de mogelijkheden en wensen van de cliënt. Dit traject verschilt per persoon. Het ultieme streven is het vinden van een betaalde baan, maar daar is geen tijdslimiet aan verbonden. Als iemand genoeg uitdaging haalt uit de dagbesteding bij Webego, dan is dat ook prima." 
Ze vertelt vol trots over Michael die graag heftuckchauffeur wilde worden. Hij volgde vanuit Webego een opleiding bij het Albeda Collega, deed werkervaring op bij een nabijgelegen transportbedrijf en haalde vervolgens met ondersteuning van de gemeente zijn autorijbewijs. Inmiddels heeft hij een vaste baan in de Rotterdamse haven. “Hij heeft zo’n ontwikkeling doorgemaakt en dat is allemaal hier begonnen. Een andere cliënt, Prasan, heeft binnen het bedrijf een contract gekregen. Hij kwam binnen als een stille, onzekere jongen en draait nu zelfstandig een verpakkingsmachine." 
Ontwikkeling gaat verder dan alleen het werk zelf
Conny vindt het mooi om te zien dat de cliënten echt deel uit maken van het bedrijf en overal bij betrokken worden. "En het gaat veel verder dan de werkervaring alleen. Ook op sociaal en emotioneel vlak maken cliënten hier een ontwikkeling door. Ze leren bijvoorbeeld ook om op tijd te komen, met andere collega’s om te gaan en een stukje persoonlijke verzorging. Ik vind dat iedereen het op zijn minst mag proberen. Er zijn genoeg mensen die meer in hun mars hebben. Zij hebben ook het recht om zich te ontwikkelen. Zelf geld verdienen, zelfstandig wonen, het begint hier. En lukt het niet, dan is dat ook niet erg. De cliënten steken er altijd iets van op en deze ervaring neemt niemand meer van ze af.”
Wat ze zo leuk vindt aan haar werk? "De cliënten stapje voor stapje zien groeien, daar doe ik het voor. Cliënten komen vaak binnen met het idee dat ze niets kunnen. Ik zie het als een uitdaging om hen hier weg te laten gaan met het gevoel dat ze iets bereikt hebben. Als ze uiteindelijk echt een betaalde baan vinden is dat natuurlijk helemaal fantastisch. Ik durf wel te zeggen dat ik de mooiste baan heb binnen Zuidwester."
 
 

ErvaringsverhalenBekijk alle verhalen