Zuidwester Balans Schaal in het NTGF

We worden gemiddeld genomen steeds ouder. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking neemt de levensverwachting toe. Maar de veroudering begint in deze doelgroep veel vroeger dan bij mensen die deze beperking niet hebben. Na het veertigste levensjaar is het valrisico al sterk verhoogd.

Samen met collega's ontwikkelde fysiotherapeute Lynda Akkermans de Zuidwester Balans Schaal (ZBS). Een instrument om het evenwicht te meten bij mensen met een verstandelijke beperking. Belangrijk, omdat daarmee ook het valrisico in kaart wordt gebracht.

In dit artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie vertelt Lynda meer over de ZBS. Ook kun je deze pagina raadplegen voor meer informatie.