Wat is de Zuidwester Balans Schaal?

De Zuidwester Balans Schaal (ZBS) is een meetinstrument voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten en oefentherapeuten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VB), met als doel de balans (het evenwicht) te meten.

Valrisico neemt toe
Bij mensen met een VB neemt het valrisico toe vanaf 40 jaar en leidt vallen vaker tot letsel en ziekenhuisopnamen. Voor volwassenen met een meer ernstige VB en/of fysieke beperkingen was er geen geschikte balanstest beschikbaar. Om die reden hebben fysiotherapeuten van Zuidwester de ZBS ontwikkeld. Dit is een meetinstrument voor fysiotherapeuten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking met als doel de balans (het evenwicht) te meten.

Wetenschappelijk onderzocht
De ZBS bestaat uit de drie subschalen 'zitten', 'staan' en 'lopen' met in totaal 15 testonderdelen waarbij de cliënt balanstaken uitvoert. Deze worden beoordeeld door middel van een scoreformulier. De ZBS is wetenschappelijk onderzocht bij een doelgroep van 84 cliënten met een matige tot ernstige VB van 40 jaar en ouder. De ZBS brengt voor- of achteruitgang in kaart.

 

 

Landelijk beschikbaar
Zuidwester stelt de ZBS landelijk beschikbaar voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten en oefentherapeuten, zodat er een geschikte balanstest voorhanden is om cliëntgericht antwoord te kunnen geven op vragen op het gebied van balans en veiligheid. De Zuidwester Balans Schaal is beschikbaar vanaf augustus 2024.

De ZBS is beschikbaar in een totaalpakket:

  • een live scholing* voor therapeuten, zowel In Company als bij Zuidwester af te nemen
  • Instructie- en scoreformulieren van de ZBS gebundeld zowel op papier als in een beveiligde online omgeving
  • Testkit inclusief Zuidwester Balans Paal (om het reiken in zit en stand te meten)
  • Richtlijnen voor implementatie binnen de eigen zorgorganisatie
  • Richtlijnen voor het interpreteren van resultaten van de individuele cliënt
  • Richtlijnen voor vertaling van de resultaten van de individuele cliënt naar cliënt(systeem) en verwijzer
  • Folder voor cliënt(systeem)

* Voor de scholing wordt accreditatie aangevraagd bij het kwaliteitshuis Fysiotherapie en het ADAP.
 


Scholing van belang
De Zuidwester Balans Schaal is alleen uit te voeren voor therapeuten die de scholing ZBS hebben gevolgd. Het is van belang dat gewaarborgd is dat de ZBS wordt uitgevoerd zoals deze ontwikkeld en onderzocht is en dat de therapeut de uitslagen van de individuele cliënt correct interpreteert en vertaalt naar cliënt(systeem), verwijzer en begeleiders. Daarnaast kan de uitslag consequenties hebben voor (zelfstandigheid in) de ADL, wijze van gebruik van hulpmiddelen en advisering voor bijvoorbeeld toekomstige huisvesting.

Scholing kwam zowel bij Zuidwester plaatsvinden, als In Company. Vraag gerust naar de mogelijkheden voor een offerte op maat! 
 

Zuidwester Balans Schaal


Over ons

De Zuidwester Balans Schaal is ontwikkeld door fysiotherapeuten, werkzaam bij Zuidwester. Hieronder stellen zij zich voor.
 

Zuidwester Balansschaal

Lynda Akkermans
Lynda is vanaf 2006 werkzaam als fysiotherapeute bij Zuidwester. Lynda heeft kennis en ervaring op het gebied van geriatriefysiotherapie en het doen van onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking. Lynda is reeds vanaf het begin van de ontwikkeling van de ZBS projectleider. Zij was tevens verantwoordelijk voor de praktijkfase van het wetenschappelijk onderzoek naar de ZBS in 2018/2019 en de dataverwerking en analyse. Lynda is hoofdtrainer voor de Zuidwester Balans Schaal scholing.

 

Henriëtte den Dekker-Hoeve
Henriëtte is vanaf 1997 werkzaam als fysiotherapeute bij Zuidwester. Henriëtte is sinds de ontwikkeling van de Zuidwester Balans Schaal betrokken. Ze heeft geholpen bij het ontwikkelen en opzetten van de Zuidwester Balans Schaal. Ze is betrokken bij het opzetten van de scholing rondom de Zuidwester Balans Schaal.

 

Samenwerkingen


Tijdens de ontwikkeling van de Zuidwester Balans Schaal, heeft Zuidwester met diverse organisaties samengewerkt.

 

Erasmus MC
Erasmus MC

Zuidwester heeft een langdurige samenwerking met Alyt Oppewal, assistent professor aan de Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten aan het Erasmus MC, gericht op de opzet van het wetenschappelijk onderzoek naar de ZBS, verwerking van de data en publicatie van wetenschappelijke artikelen.

 

Andere zorgorganisaties
In de ontwikkelfase van de ZBS is samengewerkt met therapeuten van zorgorganisaties ASVZ, Amarant, Severinus, Sovak en S&L Zorg. Zij hebben een bijdrage geleverd aan het optimaliseren van de testonderdelen, instructies en scoreformulieren.

 

Zorgapotheek

Zorgapotheek
Binnen het wetenschappelijk onderzoek is ook gericht op de invloed van medicatie bij de individuele cliënt. Hiervoor is er samenwerking geweest met de Zorgapotheek rondom de evaluatie van medicatielijsten en beoordeling van de mate van invloed van medicatie.


ZonMw
Zuidwester stelt de ZBS landelijk beschikbaar. Dat doen we met de financiële ondersteuning van ZonMw, een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg. Onze balansschaal sluit aan bij Gewoon Bijzonder. Dit programma beoogt dat mensen met een (verstandelijke) beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving. De projecten ontwikkelen, verspreiden en passen kennis toe op de thema’s: Gezondheid, Gedrag en Participatie.

ZonMw

 

Artikelen

Klik editie 2 - 2022 by Prelum - Issuu (pagina 20-22)
Subsidie voor Zuidwester Balans Schaal
Zuidwester Balans Schaal in het NTGF

 

Naslagwerk

Aanmelden wachtlijst

Door middel van dit formulier kunt u zich alvast aanmelden voor de Zuidwester Balans Schaal. Zodra het beschikbaar is, zullen we u informeren.