Vertrouwenspersonen voor cliënten

Zuidwester heeft vertrouwenspersonen waar je als cliënt terecht kunt met al je vragen en klachten. Deze personen helpen je bij het verwoorden van je vraag of klacht en wat je verder kunt doen.

Waar kun je terecht?

Binnen Zuidwester kun je terecht bij de Vertrouwenspersoon zorg en Cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang van het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap. De functionarissen zijn onafhankelijk en niet in dienst van Zuidwester.

Clientvertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Zorg

De vertrouwenspersoon Zorg luistert. Cliënt of verwanten kunnen er terecht met hun verhaal. Zijn er verdere stappen nodig? Dan bespreekt de vertrouwenspersoon wat er mogelijk is. De vertrouwenspersoon Zorg helpt de cliënt daarbij.
Je kunt rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon Zorg.


Marcella Karstens
E-mail: m.karstens@hetlsr.nl
Telefoon: 06-30760385
 

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang 

De zorg die we bieden moet altijd goed zijn. Goede zorg kan vrijwillig zijn of onvrijwillig zijn. De zorg bij Zuidwester is vrijwillig. Alleen als het echt niet anders kan, wordt er onvrijwillige geboden. Onvrijwillige zorg mag nooit zomaar worden gegeven. Iedereen heeft rechten. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking.
De Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang kan daarbij een belangrijke rol spelen. Heb je een vraag of klacht over onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname? De vertrouwenspersonen zijn er om cliënten te helpen bij het beschermen van hun rechten. De Cliëntvertrouwenspersoon Wet kan ook helpen bij het doorlopen van een klachtenprocedure.

Je kunt rechtstreeks contact opnemen met de Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) in de regio:

 

Regio Voorne-Putten en Hoeksche Waard/Rotterdam Bij afwezigheid
Naam: Faruk Yürdem
E-mail: f.yurdem@hetlsr.nl
Telefoon: 06 - 11263262

Naam: Nienke van Doorn
E- mail: n.vandoorn@hetlsr.nl
Telefoon: 06 – 15538391 

Regio Goeree-Overflakkee  
Naam: Nienke van Doorn
E- mail: n.vandoorn@hetlsr.nl
Telefoon: 06 – 15538391
Naam: Faruk Yürdem
E-mail: f.yurdem@hetlsr.nl
Telefoon: 06 - 11263262
Regio Zeeland  

Naam: Iris Kruithof
E-mail: i.kruithof@hetlsr.nl
Telefoon: 06-21 94 27 25 

Naam: Lynda de Bruijn
E-mail: l.debruijn@hetlsr.nl
Telefoon: 06-27187419 
Regio West-Brabant
Naam: Marije van den Bos
E-mail: m.vandenbos@hetlsr.nl
Telefoon: 06-21929017

Het algemene nummer is 088-2015920.

 

Inspirerende verhalen

“Ze ondersteunen mij heel goed. Als ik ergens mee zit, bel ik op.”