Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur van Zuidwester. De Raad van Toezicht kijkt mee met wat er speelt binnen de organisatie. De Raad van Toezicht houdt ook in de gaten of het financieel goed gaat bij Zuidwester.

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht uit vijf leden. De leden worden gekozen voor vier jaar. Daarna kan een lid nog één keer opnieuw lid zijn.

Wil je contact met de Raad van Toezicht? Stuur een e-mail naar het secretariaat naar rvb@zuidwester.org.
 

Huybert van Eck

H.A. (Huybert) van Eck
Voorzitter Raad van Toezicht

Huybert van Eck heeft jarenlange ervaring als bestuurder bij verschillende ziekenhuizen en aan de zorg gelieerde organisaties. Per 1 november 2021 is hij voorzitter Raad van Toezicht bij Zuidwester. Hij bekleedt bij verschillende organisaties een rol als toezichthouder. Zo is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Allévo en van Perspekt. Tevens is hij lid Raad van Toezicht bij Samergo en Dianet. Ook werkt Huybert als arbiter bij Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg, MfN-registermediator, regio-ambassadeur bij NVTZ, partner bij Kasius & Partners en eigenaar van CarpeNexus. 

Lid van de Remuneratiecommissie van Zuidwester.

 • Benoemingsperiode 1e termijn: 1 november 2021 tot 1 november 2025
   

Yvette Huige


Y.A. (Yvette) Huige
Lid Raad van Toezicht

Yvette is sinds enkele jaren directeur-bestuurder bij een brede welzijnsorganisatie in IJsselstein en omstreken. Daarvoor heeft zij ruim 20 jaar in de zorg gewerkt en beklede diverse lijn- en staffuncties in de (forensische) psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Werken aan mogelijkheden voor een waardevol leven is een missie die Yvette aanspreekt. Yvette staat voor kwaliteit van zorg met oog voor de mensen die de zorg leveren en de mensen die ervan afhankelijk zijn.

‘Ik heb de verstandelijk gehandicaptensector leren kennen als een warme, vriendelijke en zorgzame sector waar het draait om betekenisgeving. Ik lever hier graag een bijdrage aan vanuit een toezichthoudende rol’.

Aandachtsgebied: organisatiekundig/HR
Lid van de Kwaliteitscommissie van Zuidwester

 • Benoemingsperiode 1e termijn: 1 februari 2024 tot 1 februari 2028
   

Evelyn Lindeman


E. (Evelyn) Lindeman
Lid Raad van Toezicht

Evelyn Lindeman is voorzitter van de Raad van Bestuur van Rijndam Revalidatie. Ze heeft een brede ervaring, waarbij de rode draad is de combinatie van, initiatief, doorzettingsvermogen en coachend leiderschap om grote en noodzakelijke veranderingen in complexe organisaties tot het beoogde resultaat te leiden. In de afgelopen jaren had Evelyn verschillende directie- en bestuurlijke functies met organisatiebreede eindverantwoordelijkheid. Naast haar loopbaan bekleedde ze diverse commissariaten, waarvan twee in de functie van voorzitter. Op dit moment is Evelyn lid van de Raad van Commissarissen bij Vivare en tevens lid van de auditcommissie. Ook is zij lid van de Advies Commissie investering Eneco gelden bij de Gemeente Rotterdam en gastdocent van de Leergang Women on Boards bij Deloitte.

"Als bestuurder heb ik voortdurend oog voor mijn omgeving, waarbij ik steeds de balans respecteer tussen mens en resultaat. Door ook zitting te hebben in een toezichthoudende functie schakel ik moeiteloos aan beide kanten van de tafel. Als persoon ben ik gedreven en resultaatgericht, waarbij optimistisch, zelfverzekerd, diplomatiek en humor mijn belangrijkste sleutelwoorden zijn."

Aandachtsgebied: Financiën
Voorzitter van de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie van Zuidwester.

 • Benoemingsperiode 1e termijn: 1 januari 2021 tot 1 januari 2025
 

Jan Willem Meijer


J.W. (Jan-Willem) Meijer
Lid Raad van Toezicht

Per 1 juni 2023 versterkt Jan-Willem Meijer de Raad van Toezicht als lid. De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en NAH ligt Jan-Willem Meijer aan het hart. Hij is al lange tijd nauw betrokken bij de gehandicaptenzorg. Zo was hij consulent revalidatiearts in de verstandelijk gehandicaptenzorg en NAH-zorg en 8 jaar lang vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Prisma.  In juli 2023 start hij vanuit zijn medisch specialistische en bestuurlijke expertise als zelfstandig adviseur en stopt hij als voorzitter Raad van Bestuur van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht.

Aandachtsgebied: Kwaliteit van Zorg
Lid van de Kwaliteitscommissie van Zuidwester.

 • Benoemingsperiode 1e termijn: 1 juni 2023 tot 1 juni 2027
   

Niels van t' Hof


N.A. (Niels) van 't Hoff
Lid Raad van Toezicht

Niels is van huis uit wetenschappelijk opgeleid als bedrijfskundige, financieel econoom en registercontroller. Hij is zijn carrière gestart in de psychiatrie, maar na enkele jaren overgestapt als financieel auditor bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanuit zijn sociaal economische visie hield hij toezicht op de rechtmatige besteding van Europese subsidies voor mensen met een verstandelijke beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Niels is nu bij Enver jeugd- en opvoedhulp werkzaam als directeur bedrijfsvoering en servicecentrum. Niels zijn specialisatie stoelt op financiën, ICT, applicaties en vastgoed.

'Ik zet mij graag in voor een inclusieve samenleving, die ik qua inzet terugzie bij Zuidwester. Ik zet mijn kennis en ervaring graag in op de inhoudelijke vraagstukken als toezichthouder.'

Aandachtsgebied: Financiën/ ICT
Lid van de Auditcommissie van Zuidwester

 • Benoemingsperiode 1e termijn: 1 januari 2024 tot 1 januari 2028Hier lees je de visie op toezicht voor de uitoefening van de taken en rollen van de Raad van Toezicht. 

 

Inspirerende verhalen

“Contact met families is belangrijk. Wat er in de familie speelt heeft ook invloed op de cliënt”
Wim
Cliënt

Lees verhaal