• Prestatieverbetering op het werk. De gewenste prestatie van Zuidwester is het vertrekpunt om werken = leren te verbeteren.
  • Continue persoonlijke en professionele ontwikkeling. Bewust en onbewust ontwikkelen door reflectie. Persoonlijke en professionele ontwikkeling is verbonden, via leren door te werken, leren in sociale netwerken én leren in formele leerinterventies.
  • Van kennisvoorraad naar kennis in de flow van het werk. Van ‘push’ naar ‘pull’. Leren is een eigen keuze. Medewerkers hebben de verantwoordelijkheid voor hun eigen loopbaan en ontwikkeling. Leren en ontwikkelen is een continue flow.
  • Waarde toevoegen voor Leren en Ontwikkelen én de organisatie. Dat vraagt om de ‘oude’ patronen rondom leren los te laten. En nieuwe patronen toe te passen, vanuit 70, naar 20 en dan naar 10.

"Ervaring is niet wat een mens overkomt. Het is wat een mens doet met wat hem overkomt." - Aldous Huxley

Werkplekleren

Bij werkplekleren wordt de werksituatie omgezet in een leersituatie. We leren van en met elkaar in de praktijk. Dit ondersteunen we met verschillende vormen van leertechnologieën. In de praktijk loop je tegen leervragen aan, waar je niet direct een antwoord op hebt. Samen met je team en experts ga je aan de slag om je leervraag te beantwoorden. Door zelf op zoek te gaan naar antwoorden, vind je oplossingen die passen bij jouw leervraag. Hierdoor is het geleerde makkelijker toe te passen in de praktijk.

ErvaringsverhalenBekijk alle verhalen