Medezeggenschap

Besluiten binnen Zuidwester hebben vaak invloed op het leven van cliënten en het werk van medewerkers. Daarom kunnen cliënten en medewerkers meepraten en meebeslissen bij belangrijke onderwerpen.

Medezeggenschapsorganen

De medezeggenschap is onderverdeeld in medezeggenschap van cliënten en medewerkers.

Medezeggenschap cliënten

De medezeggenschap van cliënten is geregeld in verschillende raden:

Wanneer een cliënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, is de verwant vertegenwoordiger.

Medezeggenschap medewerkers

De medezeggenschap van medewerkers is geregeld in de ondernemingsraad. De ondernemingsraad houdt zich bezig met het algemene beleid en beleid voor de medewerkers van Zuidwester.

Andere vormen van medezeggenschap

Inspraak is ook op andere manieren mogelijk. Denk aan huiskamergesprekken, driehoeksbijeenkomsten en thema-avonden. Op dit moment werken we aan het ontwikkelen van nog meer medezeggenschapsvormen, zodat nog meer cliënten en verwanten mee kunnen denken en beslissen over belangrijke onderwerpen. Zo werken we samen aan de verdere verbetering van de zorg en dienstverlening.

Inspirerende verhalen

"Ik wil me nuttig voelen en dat voel je je zeker als vrijwilliger in de zorg"
Vrijwilliger

Lees verhaal