Home Zorg aanvragen bij Zuidwester Polikliniek Zuidwester

Polikliniek Zuidwester

Welkom bij Polikliniek Zuidwester
Polikliniek Zuidwester is er voor mensen – jong en oud – met een (licht) verstandelijke beperking, veelal in combinatie met bijkomende problematiek zoals psychiatrische en psychosociale klachten, autisme en NAH. Zij kunnen bij ons aankloppen voor vragen op gebied van diagnostiek, onderzoek en het behandelen van (para)medische, lichamelijke, psychiatrische en psychosociale hulpvragen. Onze specialisten werken nauw met elkaar samen en proberen vanuit een multidisciplinaire invalshoek de beste zorg en behandeling te leveren. 

We zijn er ook voor ouders, verwanten, ondersteuners en begeleiders. We werken, daar waar het kan en haalbaar is, graag met ze samen tijdens de behandeling. 

Aanmelden bij de polikliniek
Het invullen van het digitale aanmeldformulier is de eerste stap naar een behandelaanbod vanuit onze polikliniek. Je kunt het formulier zelf invullen, je ouders, je begeleiders of een verwijzer bijvoorbeeld een huisarts of een psycholoog. 

Aanmelden Polikliniek Zuidwester 

Voordat we kunnen starten met een behandeling, moet een aantal praktische zaken geregeld worden.

  • Financiering - De polikliniek werkt op basis van een indicatie en geldige financiering. Dit kan een beschikking vanuit de Jeugdwet zijn, een behandelindicatie vanuit de Wlz of op basis van de zorgverzekering van de cliënt. In het laatste geval is het belangrijk om te weten dat een verwijzing van de huisarts nodig is en dat een eigen bijdrage gevraagd wordt.
     
  • Zodra de aanmelding is besproken in het screeningsteam (ArtsVG en GZ-psycholoog) en de financiering op orde is, nemen we contact op om het behandelaanbod te bespreken. Er kan sprake zijn van een wachttijd, de duur hiervan is afhankelijk van de gekozen locatie en capaciteit van de betreffende behandeldiscipline. Over de wachttijd blijven we in contact.
     

Behandelaanbod in de polikliniek
Bij de polikliniek werken onder andere artsen VG, GZ-psychologen, orthopedagogen, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV), vaktherapeuten, systeemtherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten. Lees hieronder meer over ons behandelaanbod.

Behandeldisciplines

Behandeldisciplines

Centrum Erfelijke Syndromen
Het belang van genetische diagnostiek is groot. Hierdoor krijgt men inzicht in het subtype van de verstandelijke beperking, de prognose, mogelijke complicaties, mogelijke behandelopties en erfelijkheid. Deze informatie kan gebruikt worden om begeleiding en behandeling specifieker en beter passend te maken. In het centrum werken Arts VG-klinisch genetica en een neuropsycholoog, waar nodig wordt samenwerking gezocht met andere behandeldisciplines.

Locaties Polikliniek Zuidwester
Uw vindt ons op onderstaande locaties.


Contactgegevens

Polikliniek Zuidwester
Uw kunt ons bereiken via mail: polikliniek@zuidwester.org.

Crisisdienst
Voor mensen die crisisopvang of crisiszorg nodig hebben verwijzen we naar de crisisdienst van MEE Zuid-Holland Noord. De crisisdienst is te bereiken op telefoonnummer 088-7752000.

In sommige gevallen biedt het Zorgkantoor ook crisiszorg. Zorgkantoren werken samen met crisisregisseurs. Zij beoordelen de crisis en welke crisiszorg de cliënt nodig heeft. Voor meer informatie zie Crisiszorg GZ - CZ zorgkantoor.
Bij een klik op de volgende link vind je een overzicht waarin staat met wie er contact opgenomen kan worden in een crisissituatie Contactgegevens Crisisregisseurs GZ CZ zorgkantoor.

Per regio worden Crisis- en OndersteuningsTeams (C.O.T.) aangesteld. Het C.O.T. richt zich op het voorkomen van een crisisopname. Meer informatie is te vinden in de Folder Crisis Interventieteam 2021.